Pinterest
Stanisław Wyspiański "Portret Mietka", 1900 (Muzuem Narodowe w Warszawie)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanisław Wyspiański, Kościuszko Mound, 1905

Stanisław Wyspiański (Polish, Winter landscape with the Kosciuzko Mound, 1905 Pastel on paper

zombienormal: Study of a Girl in a Chair, Stanislaw Wyspianski (1869-1907), 1899. (National Museum, Warsaw, Poland)

dappledwithshadow: “ Study of a Girl Stanislaw Wyspianski 1899 Muzeum Narodowe w Warszawie (Poland) Drawing - pastel ”

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanisław Wyspiański, Madonna with Child, polychromy in St. Francis of Assisi's Church, Kraków, 1895

Stanisław Wyspiański, Madonna with Child, polychromy in St. Francis of Assisi's Church, Kraków, 1895

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish), Polish playwright (Wesele), painter and poet.

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

Stanislaw Wyspianski – Polish), Polish playwright (Wesele), painter and poet.

Stanisław Wyspiański "Śpiący Mietek", 1902 (Muzuem Narodowe w Krakowie)

Stanislaw Wyspianski (1869 – 1907, Polish)

The Athenaeum - Sleeping Mietek (Stanislaw Wyspianski - )

Stanisław Wyspiański "Kazimierz Wielki" (Kartony do witraży wawelskich), 1900-1902 (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Casimir the Great by Stanislaw Wyspianski, Pastel, 436 x 148 cm National Museum, Krakow, Poland Ghost of our king.

Stanislaw Wyspianski, Project of polychromy for Franciscan church in Krakow

Stanisław Wyspiański, Nasturtium flower, polychromy in St. Francis of Assisi's Church, 1895