Robert Krzyżański

Robert Krzyżański

Robert Krzyżański absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie. Właściciel firmy Robsten. Agent ubezpieczenio