Puszcza, las

7 Piny1 Obserwujący
The 'forest primeval' or biatowieza forest in Poland is nearly 10,000 years old (!) and is  a window through time- this is what all of primordial Europe once looked like. It would be the chance to see a Europe that would have looked old and wild even to the Romans.

The 'forest primeval' or biatowieza forest in Poland is nearly 10,000 years old (!) and is a window through time- this is what all of primordial Europe once looked like. It would be the chance to see a Europe that would have looked old and wild even to the Romans.

lasy Puszczy Piskiej w Mazurskim Parku Krajobrazowym obok Siedliska na Wygonie na Mazurach  #mazury #las #puszcza #spacer #nawygonie #siedlisko #mazurski #park #krajobrazowy #masuria #forest #landscape #park #foto

lasy Puszczy Piskiej w Mazurskim Parku Krajobrazowym obok Siedliska na Wygonie na Mazurach #mazury #las #puszcza #spacer #nawygonie #siedlisko #mazurski #park #krajobrazowy #masuria #forest #landscape #park #foto

Puszcza Białowieska: większy obszar bez ingerencji człowieka czy żonglerka nomenklaturą?

Puszcza Białowieska: większy obszar bez ingerencji człowieka czy żonglerka nomenklaturą?

Puszcza Białowieska, POLSKA Roz­le­gła połać lasu na­tu­ral­ne­go o cha­rak­te­rze pier­wot­nym po­ło­żo­na jest na linii dzia­łu wod­ne­go Morza Bał­tyc­kie­go i Morza Czar­ne­go. Do­mi­nu­ją tu drze­wo­sta­ny li­ścia­ste i mie­sza­ne. Las za­miesz­ka­ny jest przez rzad­kie ga­tun­ki ssa­ków: wilki, rysie, wydry oraz przez ponad 400 żu­brów, ga­tu­nek, który udało się ura­to­wać od za­gła­dy i po­now­nie wpro­wa­dzić na te­re­ny Parku Na­ro­do­we­go.

Puszcza Białowieska, POLSKA Roz­le­gła połać lasu na­tu­ral­ne­go o cha­rak­te­rze pier­wot­nym po­ło­żo­na jest na linii dzia­łu wod­ne­go Morza Bał­tyc­kie­go i Morza Czar­ne­go. Do­mi­nu­ją tu drze­wo­sta­ny li­ścia­ste i mie­sza­ne. Las za­miesz­ka­ny jest przez rzad­kie ga­tun­ki ssa­ków: wilki, rysie, wydry oraz przez ponad 400 żu­brów, ga­tu­nek, który udało się ura­to­wać od za­gła­dy i po­now­nie wpro­wa­dzić na te­re­ny Parku Na­ro­do­we­go.

veni vidi blog: spacerowy pożytek

veni vidi blog: spacerowy pożytek

veni vidi blog: spacerowy pożytek

veni vidi blog: spacerowy pożytek


Więcej pomysłów
Pinterest
Szukaj