Rafał Michalski

Rafał Michalski

Mam wykształcenie plastyczne wyższe i średnie - rysunek, malarstwo, rzeźba, proj.graficzne, fotografia, komunikacja wizualna. Reklamą zajmuję się od ośmiu lat.