Łukasz Przywarty

Łukasz Przywarty

Zawsze jak gdzieś szedłem to biegłem.