Biospołeczeństwo \ Biosociety

Przedstawiamy rozwiązania dotyczące przejścia od tradycyjnego XX-wiecznego techno-społeczeństwa do przyjaznego dla ludzi i natury biospołeczeństwa. Interesują nas głównie tematy związane z koncepcjami społecznymi, politycznymi, nową ekonomią, edukacją i kulturą.
80 Pins101 Followers
House for Trees by Vo Trong Nghia Architects | Ten przykład domów - doniczek ilustruje doskonale przyszłość ludzkiego osadnictwa. Powinniśmy tworzyć nasze miasta \ osiedla jako struktury integralnie wspierające \ naśladujące Naturę. Musimy skończyć z arcy-mitem modernizmu, że możemy stworzyć ludzki świat życia wbrew Naturze!

Image 2 of 22 from gallery of World Architecture Festival Announces Day 1 Winners. House for Trees / Vo Trong Nghia Architects . Image Courtesy of WAF

Pakiet klimatyczny: jak wygrać, żeby przegrać | Antymatrix, E.Bendyk. W PL zamiast nowych technologii energetycznych - Folwark 2.0 – wszak ciągle konkurujemy tanią pracą, a na konkurencję technologiczną właśnie tracimy szansę, wycofując się z europejskiego wyścigu.

super charming adventures in history, science and oddities

Farmy wiatrowe kontra wiatraki indywidualne | W Elblągu, 31 marca 2014 roku odbyła się kon­fe­ren­cja pt. “Zagro­że­nia dla roz­woju tury­styki Elbląga i Mie­rzei Wiśla­nej wyni­ka­jące z loka­li­za­cji elek­trowni wia­tro­wych na Żuła­wach Wiśla­nych”. Wyda­rze­nie było bar­dzo inten­sywne. Czynny udział brali nie tylko naukowcy, samo­rzą­dowcy, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i poli­tycy, także miesz­kańcy, bez­po­śred­nio dotknięci wpły­wem farm wiatrowych.

Farmy wiatrowe kontra wiatraki indywidualne | W Elblągu, 31 marca 2014 roku odbyła się kon­fe­ren­cja pt. “Zagro­że­nia dla roz­woju tury­styki Elbląga i Mie­rzei Wiśla­nej wyni­ka­jące z loka­li­za­cji elek­trowni wia­tro­wych na Żuła­wach Wiśla­nych”. Wyda­rze­nie było bar­dzo inten­sywne. Czynny udział brali nie tylko naukowcy, samo­rzą­dowcy, orga­ni­za­cje poza­rzą­dowe i poli­tycy, także miesz­kańcy, bez­po­śred­nio dotknięci wpły­wem farm wiatrowych.

zero waste

Have you ever heard of "zero waste" packaging? Learn what it means to be "zero waste" & discover its many benefits to the environment in this infographic created by the folks at Be Green Packaging Store.

Krok 2 – „Inwestycje” w dobra trwałe – zakupy spożywcze. Kolejny artykuł z cyklu: jak nie produkować żadnych odpadów..

Krok 2 – „Inwestycje” w dobra trwałe – zakupy spożywcze. Kolejny artykuł z cyklu: jak nie produkować żadnych odpadów..

Dobro-​​wolna prostota | W ramach cyklu arty­ku­łów oma­wia­ją­cych nowe trendy w zakre­sie sty­lów życia będą­cych alter­na­tywą dla kon­sump­cjo­ni­zmu — przed­sta­wiamy “volun­tary sim­pli­city”, czyli dobro­wolną pro­stotę. Jest ona dosłow­nie: dobro-​​wolna, bowiem jest drogą do dobra oraz spra­wia, że czu­jemy się wolni. Arty­kuł poka­zuje, iż — wbrew pozo­rom — ten styl życia nie jest wcale “pro­sty”, prze­ciw­nie — jest (w nowym sensie) — nadzwyczaj wyrafinowany.

Dobro-​​wolna prostota | W ramach cyklu arty­ku­łów oma­wia­ją­cych nowe trendy w zakre­sie sty­lów życia będą­cych alter­na­tywą dla kon­sump­cjo­ni­zmu — przed­sta­wiamy “volun­tary sim­pli­city”, czyli dobro­wolną pro­stotę. Jest ona dosłow­nie: dobro-​​wolna, bowiem jest drogą do dobra oraz spra­wia, że czu­jemy się wolni. Arty­kuł poka­zuje, iż — wbrew pozo­rom — ten styl życia nie jest wcale “pro­sty”, prze­ciw­nie — jest (w nowym sensie) — nadzwyczaj wyrafinowany.

Polecamy nowy artykuł na portalu Progg. Warto czasami zmienić naszą doraźną, paranoiczno - polityczną perspektywę. Okazuje się, że - w niedługim czasie - będziemy mieli znacznie poważniejsze problemy...

On Midway Atoll, of albatross chicks die, their bellies full of trash. Swirling masses of drifting debris pollute remote beaches and snare wildlife.

Ocieplenie atmosfery przyspiesza. Prezentujemy najnowsze badania i oceny dotyczące ocieplania się atmosfery ziemskiej. Różne dane wskazują na to, że efekt ten przyspiesza. Uzgodniony konsensus naukowo – biznesowy zakłada wzrost temperatury o 2 st. C, ale już wiadomo, że wartość ta będzie przekroczona, co doprowadzi do intensyfikacji dodatnich sprzężeń zwrotnych i raptowny skok temperatury planety o kolejne 4°C. Efekty tych zmian trudne są nawet do wyobrażenia. Chcemy czy nie – ta faza…

Ocieplenie atmosfery przyspiesza. Prezentujemy najnowsze badania i oceny dotyczące ocieplania się atmosfery ziemskiej. Różne dane wskazują na to, że efekt ten przyspiesza. Uzgodniony konsensus naukowo – biznesowy zakłada wzrost temperatury o 2 st. C, ale już wiadomo, że wartość ta będzie przekroczona, co doprowadzi do intensyfikacji dodatnich sprzężeń zwrotnych i raptowny skok temperatury planety o kolejne 4°C. Efekty tych zmian trudne są nawet do wyobrażenia. Chcemy czy nie – ta faza…

Netarchia, czyli społeczeństwo, które implikuje Internet. Artykuł przedstawia przemyślenia autora w zakresie potencjału, jaki niesie Internet i cyberprzestrzeń dla ewolucji społeczeństwa. Stawia on tezę, że po raz pierwszy w dziejach mamy realne narzędzia, aby przekształcić społeczeństwo od modelu hierarchicznego, w którym panują realia fasadowej demokracji, w kierunku społeczeństwa horyzontalnego, rządzonego w oparciu o zasady faktycznej, sieciowej demokracji. Ten nowy model organizacji…

Netarchia, czyli społeczeństwo, które implikuje Internet. Artykuł przedstawia przemyślenia autora w zakresie potencjału, jaki niesie Internet i cyberprzestrzeń dla ewolucji społeczeństwa. Stawia on tezę, że po raz pierwszy w dziejach mamy realne narzędzia, aby przekształcić społeczeństwo od modelu hierarchicznego, w którym panują realia fasadowej demokracji, w kierunku społeczeństwa horyzontalnego, rządzonego w oparciu o zasady faktycznej, sieciowej demokracji. Ten nowy model organizacji…

Zastąpmy senat Facebookiem! Obecną konstytucję Islandii napisali obywatele, nie posłowie. Zrobili to na Facebooku. E-dyskusja miała wyższy poziom merytoryczny niż posiedzenia polskiego Senatu. Mało było polityki, dużo pragmatyki. A pojęcie „demokracja bezpośrednia” nabrało nowego sensu.

Zastąpmy senat Facebookiem! Obecną konstytucję Islandii napisali obywatele, nie posłowie. Zrobili to na Facebooku. E-dyskusja miała wyższy poziom merytoryczny niż posiedzenia polskiego Senatu. Mało było polityki, dużo pragmatyki. A pojęcie „demokracja bezpośrednia” nabrało nowego sensu.

Krok 4 – Zrób to sam(a). Na ścieżce Projektu Zero Śmieci kilka kroków już za nami: wiadomo już, jakich śmieci i jak dużo wytwarzamy, mamy w gotowości zestaw zakupowy, zastąpiliśmy produkty jednorazowe – trwałymi, odszukaliśmy miejsca, w których można kupować żywność i kosmetyki luzem na wagę. Pora na Krok 4-ty – nazwałam go ‘Zrób to sam(a)’.

Krok 4 – Zrób to sam(a). Na ścieżce Projektu Zero Śmieci kilka kroków już za nami: wiadomo już, jakich śmieci i jak dużo wytwarzamy, mamy w gotowości zestaw zakupowy, zastąpiliśmy produkty jednorazowe – trwałymi, odszukaliśmy miejsca, w których można kupować żywność i kosmetyki luzem na wagę. Pora na Krok 4-ty – nazwałam go ‘Zrób to sam(a)’.

Zyskowność łazienkowych mini-inwestycji (czyli kroku 2-go ciąg dalszy). W artykule autorka krytycznie spogląda tym razem na swoją łazienkę – jako na kolejne miejsce generujące ogromne ilości głównie plastikowych śmieci – opakowań po produktach czy zużytych produktów jednorazowych. Czy można je wyeliminować? Od czego zacząć? Czy mamy tu jakiś wybór, by zastąpić to co jedno- bądź kilkurazowe – tym co trwałe?

Zyskowność łazienkowych mini-inwestycji (czyli kroku 2-go ciąg dalszy). W artykule autorka krytycznie spogląda tym razem na swoją łazienkę – jako na kolejne miejsce generujące ogromne ilości głównie plastikowych śmieci – opakowań po produktach czy zużytych produktów jednorazowych. Czy można je wyeliminować? Od czego zacząć? Czy mamy tu jakiś wybór, by zastąpić to co jedno- bądź kilkurazowe – tym co trwałe?

Krok 3 – Źródła wszelkich dóbr. W Projekcie Zero Śmieci pora na krok nr 3, czyli Źródła Wszelkich Dóbr. Warto na nowo poznać swoje miasto, świadomie przespacerować się po sklepach, sklepikach i targach, by odkryć wszystkie możliwe miejsca, gdzie można kupić potrzebne nam produkty spożywcze, kosmetycznie ( i nie tylko) luzem lub na wagę… A więc do dzieła!

Make goat milk soap bars to keep clean naturally! Make this easy goats milk soap or get more soap making recipes & homemade soap ideas for your homestead.

Ekonomia naturalna sieci, Marek Chlebuś

Ekonomia naturalna sieci, Marek Chlebuś

Najnowsze wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS wskazują, że aż 50,5 procent Polaków sprzeciwia się budowie elektrowni a zaledwie 39,7 procent społeczeństwa popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Nieustannie dużą popularnością cieszą się przyjazne ludziom i środowisku technologie odnawialnych źródeł energii. Ponad 88,8 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w sektorze odnawialnym.

Polacy wolą energię odnawialną od atomowej

Najnowsze wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS wskazują, że aż 50,5 procent Polaków sprzeciwia się budowie elektrowni a zaledwie 39,7 procent społeczeństwa popiera budowę elektrowni jądrowej w Polsce. Nieustannie dużą popularnością cieszą się przyjazne ludziom i środowisku technologie odnawialnych źródeł energii. Ponad 88,8 procent Polek i Polaków chciałoby zwiększenia inwestycji w sektorze odnawialnym.

Pinterest
Search