Adam Feliks Próchnik
Adam Feliks Próchnik
59
Follow
Wielu z nas nosi garnitury. Wielu ma zasady, ale niewielu przy nich wytrwa. Wielu się waha, ale my jesteśmy dzielni. Zawsze. Tak jak Adam Feliks Próchnik.