Adam Feliks Próchnik

Adam Feliks Próchnik

www.prochnik.pl
Wielu z nas nosi garnitury. Wielu ma zasady, ale niewielu przy nich wytrwa. Wielu się waha, ale my jesteśmy dzielni. Zawsze. Tak jak Adam Feliks Próchnik.
Adam Feliks Próchnik