Łukasz Ładecki
Łukasz Ładecki
Łukasz Ładecki

Łukasz Ładecki

Pro­pa­ga­tor myśli zor­ga­ni­zo­wa­nej, naczelny rządca, ojciec or­ga­ni­za­tor. Szara eminencja. Wesoły cynik, złośliwa bestia, wredna analityczna małpa. Soci