prawda wyzwala
prawda wyzwala
prawda wyzwala

prawda wyzwala