Pracownia Temper

Pracownia Temper

Kraków / EWA KOCIUBA konserwator dzieł sztuki i rzemieślnik. Absolwentka ASP w Krakowie, zajmuje się pisaniem ikon i tworzeniem kopii dzieł malarstwa sztalugowego.
Pracownia Temper