Pracownia Temper

Pracownia Temper

www.pracowniatemper.pl
Kraków / EWA KOCIUBA konserwator dzieł sztuki i rzemieślnik. Absolwentka ASP w Krakowie, zajmuje się pisaniem ikon i tworzeniem kopii dzieł malarstwa sztalugowego.
Pracownia Temper
Featured Boards