ψΨψ웃Ψ웃 ☀ 웃Ψ웃ψΨ

If it's bad to eat at night, why do they put a light in the fridge. Just askin'.

Najwięcej czasu ma człowiek... #Przysłowie-Chińskie,  #Czas-i-przemijanie, #Człowiek, #Działanie

Najwięcej czasu ma człowiek... #Przysłowie-Chińskie, #Czas-i-przemijanie, #Człowiek, #Działanie

Quotes

Pinterest
Search