Poker Academy

#pokeronline #pokertips #poker24pl ♠♠♠ www.poker24.pl
18 Piny75 Obserwujący
Jak dobrze grać w pokera?  Poznajesz pod­sta­wowe zasady, siłę układów rąk i dumnie stwier­dzasz – potrafię grać w pokera! Pierwsze konto w inter­ne­towym roomie, pierwsze roze­grane stoły i pierwsze stra­cone pie­niądze. Uczucie prze­granej na pewno powo­duje u Ciebie fru­strację. Co gorsza, nie rozu­miesz tak naprawdę dla­czego nie jesteś w stanie wygrać. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/02/jak-dobrze-grac-w-pokera/418736.html

Jak dobrze grać w pokera? Poznajesz pod­sta­wowe zasady, siłę układów rąk i dumnie stwier­dzasz – potrafię grać w pokera! Pierwsze konto w inter­ne­towym roomie, pierwsze roze­grane stoły i pierwsze stra­cone pie­niądze. Uczucie prze­granej na pewno powo­duje u Ciebie fru­strację. Co gorsza, nie rozu­miesz tak naprawdę dla­czego nie jesteś w stanie wygrać. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/02/jak-dobrze-grac-w-pokera/418736.html

O zaletach dźwigni w pokerze Nie bez powodu wielu poke­rzy­stów jest zafa­scy­no­wa­nych inwe­sto­wa­niem. Naszą codzienną pracą jest “kolek­cjo­no­wanie” małych inwe­stycji: on pod­bija bez pozycji, ja mam 5 5 więc zain­we­stuję 4 duże blindy. Może moja inwe­stycja się opłaci, może nie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/o-zaletach-dzwigni-w-pokerze-2/4113869.html

O zaletach dźwigni w pokerze Nie bez powodu wielu poke­rzy­stów jest zafa­scy­no­wa­nych inwe­sto­wa­niem. Naszą codzienną pracą jest “kolek­cjo­no­wanie” małych inwe­stycji: on pod­bija bez pozycji, ja mam 5 5 więc zain­we­stuję 4 duże blindy. Może moja inwe­stycja się opłaci, może nie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/o-zaletach-dzwigni-w-pokerze-2/4113869.html

Coś o zakresach w pokerze Każdy poke­rzysta pamięta rozwój swo­jego poke­ro­wego myślenia i każdy z nas wie, jak ważne jest podej­mo­wanie decyzji w pokerze. Kiedy zaczy­namy swoją przy­godę, myślimy: “Mam asa i waleta, są to dobre karty więc wchodzę all-in”.  Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/cos-o-zakresach/4113663.html

Coś o zakresach w pokerze Każdy poke­rzysta pamięta rozwój swo­jego poke­ro­wego myślenia i każdy z nas wie, jak ważne jest podej­mo­wanie decyzji w pokerze. Kiedy zaczy­namy swoją przy­godę, myślimy: “Mam asa i waleta, są to dobre karty więc wchodzę all-in”. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/cos-o-zakresach/4113663.html

Polaryzacja rąk i skuteczne odpowiedzi na 3-bety  Polaryzacja rąk oraz pola­ry­zacja wła­snych zakresów. Terminy te coraz czę­ściej poja­wiają się na ustach sym­pa­tyków pokera. Właśnie dla­tego, pola­ry­zacji oraz zwią­zanym z nią 3-betom chcie­li­byśmy się dokład­niej przyj­rzeć. Zanim jednak przej­dziemy dalej, odpo­wiedzmy sobie na jedno pytanie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/01/polaryzacja-rk-skuteczne-odpowiedzi-na-3bety/417865.html

Polaryzacja rąk i skuteczne odpowiedzi na 3-bety Polaryzacja rąk oraz pola­ry­zacja wła­snych zakresów. Terminy te coraz czę­ściej poja­wiają się na ustach sym­pa­tyków pokera. Właśnie dla­tego, pola­ry­zacji oraz zwią­zanym z nią 3-betom chcie­li­byśmy się dokład­niej przyj­rzeć. Zanim jednak przej­dziemy dalej, odpo­wiedzmy sobie na jedno pytanie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/01/polaryzacja-rk-skuteczne-odpowiedzi-na-3bety/417865.html

Określenie wartości i podział rąk pokerowych na trzy podstawowe kategorie Pamiętaj, że war­tość kart zależna jest nie tylko od ich wyso­kości danego układu, ale także i od pozycji na stole, odmiany gry oraz umie­jęt­ności i stylu gry Twoich prze­ciw­ników. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2012/12/krelenie-wartoci-podzia-rk-pokerowych-na-trzy-podstawowe-kategorie/417614.html

Określenie wartości i podział rąk pokerowych na trzy podstawowe kategorie Pamiętaj, że war­tość kart zależna jest nie tylko od ich wyso­kości danego układu, ale także i od pozycji na stole, odmiany gry oraz umie­jęt­ności i stylu gry Twoich prze­ciw­ników. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2012/12/krelenie-wartoci-podzia-rk-pokerowych-na-trzy-podstawowe-kategorie/417614.html

Tytuły pokerowe dla zaawansowanych graczy – co warto przeczytać?  Literatura poke­rowa to nie­za­prze­czalnie jedno z pod­sta­wo­wych źródeł wiedzy każ­dego fana pokera. Na pewnym etapie gry, z pew­no­ścią zauwa­żasz brak dal­szego, dyna­micz­nego pro­gresu i czy jego znaczne spo­wol­nienie.  Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2012/11/tytuy-pokerowe-dla-zaawansowanych-graczy-warto-przeczyta/417233.html

Tytuły pokerowe dla zaawansowanych graczy – co warto przeczytać? Literatura poke­rowa to nie­za­prze­czalnie jedno z pod­sta­wo­wych źródeł wiedzy każ­dego fana pokera. Na pewnym etapie gry, z pew­no­ścią zauwa­żasz brak dal­szego, dyna­micz­nego pro­gresu i czy jego znaczne spo­wol­nienie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2012/11/tytuy-pokerowe-dla-zaawansowanych-graczy-warto-przeczyta/417233.html

Pokerowa Matematyka – Pot odds, hand odds i implied odds - czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Pokerowa Matematyka – Pot odds, hand odds i implied odds - czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Często ludzie pytają mnie, jak należy grać będąc na blin­dach, więc posta­no­wiłem napisać parę... Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Często ludzie pytają mnie, jak należy grać będąc na blin­dach, więc posta­no­wiłem napisać parę... Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Przechodzenie na wyższe limity - czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Przechodzenie na wyższe limity - czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Jak rozgrywać najwyższe pary? Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Jak rozgrywać najwyższe pary? Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Szukaj