Poker Academy

#pokeronline #pokertips #poker24pl ♠♠♠ www.poker24.pl
18 Piny76 Obserwujący
Jak dobrze grać w pokera?  Poznajesz pod­sta­wowe zasady, siłę układów rąk i dumnie stwier­dzasz – potrafię grać w pokera! Pierwsze konto w inter­ne­towym roomie, pierwsze roze­grane stoły i pierwsze stra­cone pie­niądze. Uczucie prze­granej na pewno powo­duje u Ciebie fru­strację. Co gorsza, nie rozu­miesz tak naprawdę dla­czego nie jesteś w stanie wygrać. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/02/jak-dobrze-grac-w-pokera/418736.html

Jak dobrze grać w pokera? Poznajesz pod­sta­wowe zasady, siłę układów rąk i dumnie stwier­dzasz – potrafię grać w pokera! Pierwsze konto w inter­ne­towym roomie, pierwsze roze­grane stoły i pierwsze stra­cone pie­niądze. Uczucie prze­granej na pewno powo­duje u Ciebie fru­strację. Co gorsza, nie rozu­miesz tak naprawdę dla­czego nie jesteś w stanie wygrać. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/02/jak-dobrze-grac-w-pokera/418736.html

O zaletach dźwigni w pokerze - poker24.pl

O zaletach dźwigni w pokerze - poker24.pl

Często ludzie pytają mnie, jak należy grać będąc na blin­dach, więc posta­no­wiłem napisać parę... Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Często ludzie pytają mnie, jak należy grać będąc na blin­dach, więc posta­no­wiłem napisać parę... Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

O zaletach dźwigni w pokerze Nie bez powodu wielu poke­rzy­stów jest zafa­scy­no­wa­nych inwe­sto­wa­niem. Naszą codzienną pracą jest “kolek­cjo­no­wanie” małych inwe­stycji: on pod­bija bez pozycji, ja mam 5 5 więc zain­we­stuję 4 duże blindy. Może moja inwe­stycja się opłaci, może nie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/o-zaletach-dzwigni-w-pokerze-2/4113869.html

O zaletach dźwigni w pokerze Nie bez powodu wielu poke­rzy­stów jest zafa­scy­no­wa­nych inwe­sto­wa­niem. Naszą codzienną pracą jest “kolek­cjo­no­wanie” małych inwe­stycji: on pod­bija bez pozycji, ja mam 5 5 więc zain­we­stuję 4 duże blindy. Może moja inwe­stycja się opłaci, może nie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/o-zaletach-dzwigni-w-pokerze-2/4113869.html

888 poker

888 poker

Ranking układów w pokerze - poker24.pl

Ranking układów w pokerze - poker24.pl

Jak byście próbowali to rozegrać?

Jak byście próbowali to rozegrać?

Dwóch przeciwników, pierwszy pot-bet za pół jego stacka, drugi call ze stackiem równym Waszemu, co byście zrobili?

Dwóch przeciwników, pierwszy pot-bet za pół jego stacka, drugi call ze stackiem równym Waszemu, co byście zrobili?

Przeciwnik ma J9s kier.

Przeciwnik ma J9s kier.

Poker Academy

Poker Academy


Więcej pomysłów
Często ludzie pytają mnie, jak należy grać będąc na blin­dach, więc posta­no­wiłem napisać parę... Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Często ludzie pytają mnie, jak należy grać będąc na blin­dach, więc posta­no­wiłem napisać parę... Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Określenie wartości i podział rąk pokerowych na trzy podstawowe kategorie Pamiętaj, że war­tość kart zależna jest nie tylko od ich wyso­kości danego układu, ale także i od pozycji na stole, odmiany gry oraz umie­jęt­ności i stylu gry Twoich prze­ciw­ników. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2012/12/krelenie-wartoci-podzia-rk-pokerowych-na-trzy-podstawowe-kategorie/417614.html

Określenie wartości i podział rąk pokerowych na trzy podstawowe kategorie Pamiętaj, że war­tość kart zależna jest nie tylko od ich wyso­kości danego układu, ale także i od pozycji na stole, odmiany gry oraz umie­jęt­ności i stylu gry Twoich prze­ciw­ników. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2012/12/krelenie-wartoci-podzia-rk-pokerowych-na-trzy-podstawowe-kategorie/417614.html

Polaryzacja rąk i skuteczne odpowiedzi na 3-bety  Polaryzacja rąk oraz pola­ry­zacja wła­snych zakresów. Terminy te coraz czę­ściej poja­wiają się na ustach sym­pa­tyków pokera. Właśnie dla­tego, pola­ry­zacji oraz zwią­zanym z nią 3-betom chcie­li­byśmy się dokład­niej przyj­rzeć. Zanim jednak przej­dziemy dalej, odpo­wiedzmy sobie na jedno pytanie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/01/polaryzacja-rk-skuteczne-odpowiedzi-na-3bety/417865.html

Polaryzacja rąk i skuteczne odpowiedzi na 3-bety Polaryzacja rąk oraz pola­ry­zacja wła­snych zakresów. Terminy te coraz czę­ściej poja­wiają się na ustach sym­pa­tyków pokera. Właśnie dla­tego, pola­ry­zacji oraz zwią­zanym z nią 3-betom chcie­li­byśmy się dokład­niej przyj­rzeć. Zanim jednak przej­dziemy dalej, odpo­wiedzmy sobie na jedno pytanie. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/01/polaryzacja-rk-skuteczne-odpowiedzi-na-3bety/417865.html

Coś o zakresach w pokerze Każdy poke­rzysta pamięta rozwój swo­jego poke­ro­wego myślenia i każdy z nas wie, jak ważne jest podej­mo­wanie decyzji w pokerze. Kiedy zaczy­namy swoją przy­godę, myślimy: “Mam asa i waleta, są to dobre karty więc wchodzę all-in”.  Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/cos-o-zakresach/4113663.html

Coś o zakresach w pokerze Każdy poke­rzysta pamięta rozwój swo­jego poke­ro­wego myślenia i każdy z nas wie, jak ważne jest podej­mo­wanie decyzji w pokerze. Kiedy zaczy­namy swoją przy­godę, myślimy: “Mam asa i waleta, są to dobre karty więc wchodzę all-in”. Czytaj więcej: http://www.poker24.pl/2013/10/cos-o-zakresach/4113663.html

Jak rozgrywać najwyższe pary? Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

Jak rozgrywać najwyższe pary? Czytaj więcej: ♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

♠♠♠ www.poker24.pl

Pinterest
Szukaj