LUBLIN. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Collection by Lublin. Instrukcja obsługi

41 
Pins
 • 
12 
Followers
Lublin. Instrukcja obsługi
W 1952 roku na Tatarach w Lublinie powstała państwowa Fabryka Samochodów Ciężarowych (FSC). Furorę zrobił samochód dostawczy marki Żuk, który w krótkim czasie stał się symbolem epoki komunistycznej. W latach 70. lubelska FSC stała się jednym z największych ośrodków motoryzacyjnych na Lubelszczyźnie.  #PRL #Żuk #FSC #Lublin Vintage, Art, Motorbikes, Art Background, Kunst, Vintage Comics, Gcse Art, Primitive, Art Education Resources

Komunistyczna gospodarka Lublina - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Gospodarka komunistyczna nadała powojennemu Lublinowi nowy kształt. Znacjonalizowała i podporządkowała lubelski przemysł centralnym instytucjom; w mieście powstały nowe zakłady i fabryki. Lublin stał się wówczas największym miastem na wschód od Wisły. W PRL rozwój gospodarczy i demograficzny nie wiązał się jednak z bogaceniem społeczeństwa. Zakłady zatrudniające rzesze robotników tylko w części wykorzystywały swoje możliwości produkcyjne, a odgórnie sterowana gospodarka powoli lecz…

15 sierpnia 1317 roku książę Władysław Łokietek nadał Lublinowi prawo miejskie. Dokumenty potwierdziły status Lublina jako miasta, określiły jego wielkość i ustaliły nowe zasady funkcjonowania. #lokacja #Lublin #miasto #Poland #medieval_ages #thisdayinhistory Painting, Art, Art Background, Painting Art, Kunst, Gcse Art, Paintings, Painted Canvas, Art Education Resources

Lokacja Lublina na prawie magdeburskim - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Lublin otrzymał prawo miejskie 15 sierpnia 1317 roku z rąk Władysława Łokietka. Jego zasadźcą i wójtem został Maciej z Opatowca. Na mocy dokumentu lokacyjnego miasto otrzymało sto łanów ziemi: całe obecne Śródmieście aż po dzielnicę Tatary z jednej strony i LSM z drugiej, do tego Czwartek, Kalinowszczyznę i część obecnego Czechowa, wolniznę na dwadzieścia lat i wieczyste zwolnienie od opłat celnych. Lublin był mały i ciasny. Podobnie jak w innych miastach, także tu istniał samorząd miejski…

Kanō Jigorō 28 October 1860 – 4 May was the founder of judo. Judo was the first Japanese martial art to gain widespread international recognition, and the first to become an official Olympic sport. Martial Arts Quotes, Martial Arts Styles, Mixed Martial Arts, Aikido, Guerrero Ninja, Karate Shotokan, Samurai, Art Of Fighting, Martial Artists

Litwa nowym partnerem Polski - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Panowanie Władysława Jagiełły było dla naszego miasta okresem pomyślnym, a Lublin stał się ważnym punktem na politycznej i gospodarczej mapie Europy. Usytuowany centralnie, w połowie drogi między Krakowem a Wilnem (a nie, jak wcześniej, na pograniczu), stanowił dogodne miejsce spotkań urzędników polskich i litewskich. Jagiełło był też hojnym ofiarodawcą: jako wotum dziękczynne po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem ufundował kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej…

Dziewiątego września 1939 roku Niemcy obrali za cel nalotów centrum Lublina. Bomby burzące i zapalające użyte przez lotnictwo niemieckie spadły na Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, ulice: Kapucyńską, Kościuszki, Chopina i Narutowicza. Wśród wielu budynków ucierpiał wtedy budynek katedry i siedziba magistratu. W wyniku ataków bombowych zginęło około 350 osób, w tym znany poeta Józef Czechowicz  #Lublin #1939 #war #Czechowicz Painting, Art, Poet, Art Background, Painting Art, Kunst, Gcse Art, Paintings, Painted Canvas

Lublin w okresie II wojny światowej - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Wojna odcisnęła na naszym mieście straszliwe piętno. Historyczny charakter jego zabudowy w dużej mierze uległ zniszczeniu. Z mapy zniknęła niemalże cała przedwojenna dzielnica Podzamcze i Wieniawa. Machina hitlerowska drenowała Lublin w zasadzie ze wszystkiego, co mogło mieć jakąś wartość. Niszczyła i kradła zabytki, rujnowała gmachy publiczne i mordowała ludzi. Miasto, które przed wojną liczyło blisko 130 tys. mieszkańców, stało się miejscem, gdzie dom swój miało jedynie 80 tys. osób…

„Ogród miejski pusty, pustki na ulicach A nawet w słynnych z kawy Bronowicach, Choć grywa codziennie muzyka wojskowa[...]” Właśnie tak nasze miasto w okresie wakacyjnym widział autor wiersza zatytułowanego “Z chwili nudów” zamieszczonego w sierpniowym wydaniu “Gazety Lubelskiej” z 1887 roku. Gazetę wydawano trzy razy w tygodniu, w latach 1876-1911. Choć dziś Bronowice nie słyną już z kawy i nie rozbrzmiewa muzyka wojskowa, klimat letniego, sennego miasta pozostał. Painting, Art, History, Art Background, Painting Art, Kunst, Gcse Art, Paintings, Painted Canvas

Kultura Lublina w XIX wieku - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Krajobraz Lublina zmienił się w momencie, gdy mieszkańcy zaczęli organizować miejsca przeznaczone na relaks i rozrywkę. Zdewastowane i zaniedbane części miasta stopniowo zmieniały się w parki, ogrody i uzdrowiska. Utworzone wówczas teatry, kina, biblioteki i muzea trwale zapisały się w historii miasta, a jego wybitni obywatele, jak Hieronim Łopaciński czy rodzina Arnsztajnów – w historii całego kraju. Prężnie rozwijała się prasa, muzyka i literatura, a miasto odnosiło sukcesy kulturalne.

  Kaito, Painting, History, Painting Art, Paintings, Painted Canvas

Gospodarka Lublina w XIX wieku - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Lublin nigdy nie był typowym miastem przemysłowym, a jednak działalność dziewiętnastowiecznych przemysłowców trwale wpisała się w jego historię, a nawet teraźniejszość, o czym nie do końca zdajemy sobie sprawę. Bez Kośmińskego nie byłoby dzisiejszego Kośminka, a bez Plagego i Laśkiewicza nie byłoby zakładów lotniczych w Świdniku, a może nawet i lotniska. Tradycje budowy maszyn wprowadzone przez Moritza, Wolskiego i innych im podobnych dały początek Fabryce Samochodów Ciężarowych, późniejszej…

Władzę polityczno-ekonomiczną w staropolskim Lublinie sprawowali patrycjusze.To z nich rekrutowano rajców miejskich i ławników, oni posiadali kamienice, byli fundatorami świątyń i szkół parafialnych. Warstwę uboższą stanowiło pospólstwo – to im przypadała mniej prestiżowa rola pełnienia funkcji ławników bądź cechmistrzów. Warto zauważyć, że rzadko awansowali oni na urząd rajcy. Najniższą warstwę społeczną stanowił plebs. Była to najbardziej zróżnicowana, a zarazem najliczniejsza grupa…

Złoty wiek Lublina - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

„(...) położenie, stan i wielkość miasta Lublina, to czynniki, dzięki którym zasługuje ono na zaliczenie do rzędu innych najzaczniejszych i najznakomitszych miast królestwa naszego”. Opinia ta, wydana przez samego Kazimierza Jagiellończyka, najlepiej oddaje ducha szesnastowieczego miasta, które stało się areną najważniejszych wydarzeń okresu. To tutaj utworzono Trybunał Koronny, a pruski książę złożył Zygmuntowi II Augustowi hołd lenny. I to tutaj właśnie podpisano unię lubelską.

Drejdel,  to bączek, zazwyczaj wykonany z drewna, na którego bokach widnieją hebrajskie litery. Każda z nich oznacza poszczególne działania, jakie w trakcie rozgrywki wykonać ma gracz. W ten sposób żydowskie dzieci (i nie tylko!) bawiły się w święto Chanuka. #dzieńdziecka #drejdel #Lublin #Żydzi Weather, History

Żydzi i inne mniejszości w Lublinie - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Lublin od wieków przyciągał ludzi z różnych rejonów świata. Niektórzy uznali nawet nasze miasto za swoją małą ojczyznę: tu zakładali rodziny, pracowali i piastowali funkcje publiczne. Przybysze z zewnątrz nadawali miastu koloryt, wzbogacali jego kulturę, przynosili nowe idee, przyczyniali się do rozwoju gospodarczego, urbanistycznego i społecznego. Do największych grup mniejszości narodowych zamieszkujących Lublin na przestrzeni dziejów należeli: Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Szkoci…

W Dniu Edukacji Narodowej prezentujemy infografikę przedstawiającą historię rozwoju lubelskiego szkolnictwa w latach 1774-1940  #edukacja #Lublin #szkoła #KEN History

Edukacja w Lublinie na przestrzeni wieków - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Lubelskie szkolnictwo przez wieki pełniło zasadniczą rolę w kształtowaniu nowych pokoleń. Uczyło pisać i czytać, edukowało inteligencję, kadry pracownicze, przygotowywało do studiów wyższych. Lublinianie pobierali nauki na polskich i zagraniczynych uniwersytetach i niejednokrotnie stawali w szeregu z najwybitniejszymi uczonymi epoki. Lubelska edukacja miała także ciemniejsze strony. Przy pomocy odpowiednio sterowanej edukacji zaborcy osłabiali w ludziach patriotyzm i wolę odzyskania…

Gdy pewien Stanisław vel Iwanek został oskarżony o morderstwo na podlubelskim chłopie, sąd szybko skazał go na karę śmierci. Straceńca wyprowadzono na plac kaźni znajdujący się w okolicy kościoła OO. Bernardynów. Kat uderzył go w kark mieczem aż 3 razy i … głowa nie odpadła, a na jego ciele pojawiły się jedynie niewielkie otarcia. Znajomi mieszczanie i cała gawiedź miejska stanęli w obronie Stanisława, widząc w zdarzeniu rękę Boga chroniącą niewinnego. Przerażony kat uciekł. #history #Lublin Painting, Art, Art Background, Painting Art, Kunst, Gcse Art, Paintings, Painted Canvas, Art Education Resources

Gdy pewien Stanisław vel Iwanek został oskarżony o morderstwo na podlubelskim chłopie, sąd szybko skazał go na karę śmierci. Straceńca wyprowadzono na plac kaźni znajdujący się w okolicy kościoła OO. Bernardynów. Kat uderzył go w kark mieczem aż 3 razy i … głowa nie odpadła, a na jego ciele pojawiły się jedynie niewielkie otarcia. Znajomi mieszczanie i cała gawiedź miejska stanęli w obronie Stanisława, widząc w zdarzeniu rękę Boga chroniącą niewinnego. Przerażony kat uciekł. #history #Lublin

Siedemnastego sierpnia 1877 roku otwarto linię kolejową biegnącą z Warszawy, przez Lublin do Kowla i dalej do Kijowa. Był to początek wielkich przemian. W 1879 roku rozpoczęto budowę gazowni, w 1894 roku powstał telegraf, a dwa lata później sieć telefoniczna. Desktop Screenshot, Movie Posters, Film Poster, Film Posters

Lublin pod zaborami - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Pod panowaniem austriackim Lublin przechodził zmienne koleje losu. Trwał kryzys, a podniesienie się z impasu graniczyło niemal z cudem. Druga połowa wieku była dlań nieco łaskawsza. W okresie Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego nastąpiło ożywienie gospodarcze. Pojawiła się nowa zabudowa przemysłowa, powstawały fabryki, domy, drogi i miejsca przeznaczone na relaks, a nawet oświetlenie miejskie. Lublin powoli dźwigał się z marazmu. Czytaj więcej>>> >>> o Lublinie w latach…

Towary eksportowe i importowe w staropolskim Lublinie #jarmark #Jagiellonowie #jarmarkjagiellonski #handel #trade #money #Lublin #Europe #thisday #infographic Map, Maps

Gospodarka Lublina od XV do XVIII wieku - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Rzemiosło i handel były tymi czynnikami, które stanowiły o potędze gospodarczej miasta. Były jego fundamentem. To dzięki wpływom z handlu Lublin rozbudowywał się i rósł w siłę. Jarmarki i targi ściągały kupców z dalekich stron i rozsławiały miasto na cały kraj. Niestety, wojny, zarazy, okresy nieurodzaju i głodu w drugiej połowie XVII wieku zadały kres jego rozwojowi. Wzrost cen i zanik szlaków handlowych sprawiły, że Lublin z ośrodka wielkiego handlu stał się ośrodkiem handlu…

  Boarding Pass

Lublin w dobie PRL - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Lublin w okresie PRL-u miał chwile wielkości i sławy, nie zawsze zresztą chlubne. Tutaj, niezależnie od woli mieszkańców, został zainstalowany PKWN, a znakiem stalinowskich czasów stało się więzienie na Zamku Lubelskim. Tutaj też protestowano przeciwko fałszerstwom wyborczym w 1947 roku. Z drugiej strony Lublin mógł jawić się jako miasto senne. Prowadził spokojny żywot miasta wojewódzkiego i stopniowo rozszerzał swoje granice. W lipcu 1980 roku lubelskie zakłady pracy ogłosiły strajk. O…

Lubelskie mury miejskie datowane są na XIV wiek. Część z nich jest widoczna do dzisiejszego dnia.  #Lublin #historia #mury #fotifications #infographic Desktop Screenshot, History

Panowanie Kazimierza Wielkiego w Lublinie - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

Okres panowania Kazimierza Wielkiego był dla Lublina znamienny w skutkach. Król nie tylko odbudował i znacznie przebudował zniszczone najazdami miasto, ale także nadał mu nowoczesny charakter, dostosowany do potrzeb ówczesnych mieszkańców. Polityka królewska względem miasta przyczyniła się do ustabilizowania jego sytuacji polityczno-ekonomicznej, a ufundowane fortyfikacje zminimalizowały ryzyko zniszczeń w trakcie późniejszych najazdów. Do zabytków z tego okresu zaliczamy przede wszystkim…

Skrótowe zestawienie unii polsko-litewskich  #unia #Lublin #Polska #Litwa #infographic

Złoty wiek Lublina - Lublin. Instrukcja obsługi - Teatr NN

„(...) położenie, stan i wielkość miasta Lublina, to czynniki, dzięki którym zasługuje ono na zaliczenie do rzędu innych najzaczniejszych i najznakomitszych miast królestwa naszego”. Opinia ta, wydana przez samego Kazimierza Jagiellończyka, najlepiej oddaje ducha szesnastowieczego miasta, które stało się areną najważniejszych wydarzeń okresu. To tutaj utworzono Trybunał Koronny, a pruski książę złożył Zygmuntowi II Augustowi hołd lenny. I to tutaj właśnie podpisano unię lubelską.