"Prawda jest taka ... Kiedy otoczysz się negatywnych myślami pojawią się tylko złe sytuacje. Ale gdy jesteś otoczony pozytywnymi rzeczami to prowadzi wyłącznie do dobrych wyników." "Truth is...When you surround yourself around negative things only bad situations follow. But once you are surrounded around positive things it only leads to good outcomes."  Bryan Burden

Actively choosing your core desired feelings. You decide how you feel each day. You create daily opportunities which allow you to feel the way you want now, not sometime in the distant future. Inspired by Danielle LaPorte's Desire Map.

"Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces." "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you do - you will succeed."  Albert Schweitzer

"Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces." "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you do - you will succeed." Albert Schweitzer

"Tysiące świec mogą zapłonąć od jednej świecy, a życie tej świecy nie będzie skrócone. Szczęścia nie ubywa, gdy się nim dzielisz." przysłowie chińskie " Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared." Chinese Proverb

"Tysiące świec mogą zapłonąć od jednej świecy, a życie tej świecy nie będzie skrócone. Szczęścia nie ubywa, gdy się nim dzielisz." przysłowie chińskie " Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared." Chinese Proverb

"Optymizm jest magnesem szczęścia. Jeśli będziesz pozytywny, dobre rzeczy i dobrzy ludzie zostaną przyciągnięci do Ciebie." Mary Lou Retton, złota medalistka olimpijska "Optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn to you." Mary Lou Retton Olympic Gold Medalist

Step 10 of Dream Life Creation - I Let Go of My Excuses - Dream .

"Bądźmy wdzięczni ludziom, którzy czynią nas szczęśliwymi; to oni są uroczymi ogrodnikami, którzy sprawiają, że nasza dusza kwitnie."  "Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom."  Marcel Proust

"Bądźmy wdzięczni ludziom, którzy czynią nas szczęśliwymi; to oni są uroczymi ogrodnikami, którzy sprawiają, że nasza dusza kwitnie." "Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom." Marcel Proust

"Osoba, która wie, jak się śmiać z siebie, nigdy nie przestanie być radosna." "The person who knows how to laugh at oneself will never cease to be amused."  Shirley MacLaine

"Osoba, która wie, jak się śmiać z siebie, nigdy nie przestanie być radosna." "The person who knows how to laugh at oneself will never cease to be amused." Shirley MacLaine

"Rodzimy się jako książęta a proces cywilizacji zamienia nas w żaby." "We are born as princes and the process of civilization turns us into frogs."  Eric Berne

"Rodzimy się jako książęta a proces cywilizacji zamienia nas w żaby." "We are born as princes and the process of civilization turns us into frogs.

"Nie ma żadnych ograniczeń w ludzkim umyśle, nie ma murów wokół ludzkiego ducha, nie ma barier dla naszych postępów, z wyjątkiem tych, które sami sobie zbudujemy." "There are no constraints on the human mind, no walls around the human spirit, no barriers to our progress except those we ourselves erect."  Ronald Reagan

"Nie ma żadnych ograniczeń w ludzkim umyśle, nie ma murów wokół ludzkiego ducha, nie ma barier dla naszych postępów, z wyjątkiem tych, które sami sobie zbudujemy." "There are no constraints on the human mind, no walls around the human spirit, no barriers to our progress except those we ourselves erect." Ronald Reagan

"Dążenie do prawdy i piękna jest tym obszarem działalności, w których wolno nam pozostać dziećmi przez całe życie." "The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives."  Albert Einstein

10 Psychology Courses That Are Typically Required by Colleges and Universities: Developmental Psychology

"Świat składa się z trzech dni: Jeśli chodzi o wczoraj to zniknęło wraz ze wszystkim, co w niej było. Jeśli chodzi o jutro nigdy nie można go zobaczyć. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, jest on Twój, więc pracuj nad nim. " “The world is three days: As for yesterday it has vanished along with all that was in it. As for tomorrow you may never see it. As for today, it is yours, so work on it.”  Hasan Al-Basri

"Świat składa się z trzech dni: Jeśli chodzi o wczoraj to zniknęło wraz ze wszystkim, co w niej było. Jeśli chodzi o jutro nigdy nie można go zobaczyć. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, jest on Twój, więc pracuj nad nim. " “The world is three days: As for yesterday it has vanished along with all that was in it. As for tomorrow you may never see it. As for today, it is yours, so work on it.” Hasan Al-Basri

"Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu, albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz?" "Man appreciates the beauty of everyday life, when he wakes up from a bad dream, or when he first time gets up out of bed after serious illness. Why not realize it now?"  William Lyon Phelps

"Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu, albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz?" "Man appreciates the beauty of everyday life, when he wakes up from a bad dream, or when he first time gets up out of bed after serious illness. Why not realize it now?" William Lyon Phelps

Pinterest
Search