Planeta Szczęścia
Więcej pomysłów od użytkownika Planeta
"Jeśli jesteś szczęśliwy, siedząc przy biurku i nie podejmując ryzyka, będziesz siedział przy tym biurku przez następne 20 lat." "If you’re happy to sit at your desk and not take any risk, you’ll be sitting at your desk for the next 20 years."  David Rubenstein

"Jeśli jesteś szczęśliwy, siedząc przy biurku i nie podejmując ryzyka, będziesz siedział przy tym biurku przez następne 20 lat." "If you’re happy to sit at your desk and not take any risk, you’ll be sitting at your desk for the next 20 years." David Rubenstein

"2% ludzi myśli, 3% ludzi myśli, że myśli, 95% ludzi raczej by umarło, niż zaczęło myśleć." George Bernard Shaw

"2% ludzi myśli, 3% ludzi myśli, że myśli, 95% ludzi raczej by umarło, niż zaczęło myśleć." George Bernard Shaw

"Nie dzięki nadzwyczajnym uzdolnieniom, nie dzięki chwilowemu natchnieniu, nie nagle i niespodziewanie, ale dzięki konsekwentnym wysiłkom osiągnąłem tak pomyślne wyniki." Johann Wolfgang von Goethe

"Nie dzięki nadzwyczajnym uzdolnieniom, nie dzięki chwilowemu natchnieniu, nie nagle i niespodziewanie, ale dzięki konsekwentnym wysiłkom osiągnąłem tak pomyślne wyniki." Johann Wolfgang von Goethe

"Rodzimy się jako książęta a proces cywilizacji zamienia nas w żaby." "We are born as princes and the process of civilization turns us into frogs."  Eric Berne

"Rodzimy się jako książęta a proces cywilizacji zamienia nas w żaby." "We are born as princes and the process of civilization turns us into frogs." Eric Berne

"Najłatwiejszą rzeczą na świecie jest wymyślić pretekst, aby czegoś nie zrobić. Uważam, że najważniejszą rzeczą w życiu jest przestać mówić 'chciałbym' i zacząć mówić 'zrobię to'."  "The easiest thing in the world is to come up with an excuse not to do something. I found that the most important thing in life is to stop saying, I wish, and to start saying, I will'. David Copperfield

"Najłatwiejszą rzeczą na świecie jest wymyślić pretekst, aby czegoś nie zrobić. Uważam, że najważniejszą rzeczą w życiu jest przestać mówić 'chciałbym' i zacząć mówić 'zrobię to'." "The easiest thing in the world is to come up with an excuse not to do something. I found that the most important thing in life is to stop saying, I wish, and to start saying, I will'. David Copperfield

"Wielkie cele prowadzą do wielkich rezultatów. Brak celów prowadzi do braku rezultatów lub osiągania rezultatów dla kogoś innego." "The big targets lead to great results. Lack of targets leads to lack of results or achievement of results for someone else."  Mark Victor Hansen

"Wielkie cele prowadzą do wielkich rezultatów. Brak celów prowadzi do braku rezultatów lub osiągania rezultatów dla kogoś innego." "The big targets lead to great results. Lack of targets leads to lack of results or achievement of results for someone else." Mark Victor Hansen

"Zwlekanie jest jak karta kredytowa: dużo zabawy, dopóki nie dostaniesz rachunku." "Procrastination is like a credit card: a lot of fun until you get the bill."  Christopher Parker

"Zwlekanie jest jak karta kredytowa: dużo zabawy, dopóki nie dostaniesz rachunku." "Procrastination is like a credit card: a lot of fun until you get the bill." Christopher Parker

"Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali." "Use the time to improve yourself by reading other people's books to easily accomplish what they earned the hard way."  Socrates

"Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali." "Use the time to improve yourself by reading other people's books to easily accomplish what they earned the hard way." Socrates

"Wstaję każdego ranka zdeterminowany aby zarówno zmienić świat jak i cholernie dobrze się bawić. Czasami to sprawia, że ​​planowanie dnia jest trudne." “I get up every morning determined to both change the world and to have one hell of a good time. Sometimes, this makes planning the day difficult.“  E.B. White

"Wstaję każdego ranka zdeterminowany aby zarówno zmienić świat jak i cholernie dobrze się bawić. Czasami to sprawia, że ​​planowanie dnia jest trudne." “I get up every morning determined to both change the world and to have one hell of a good time. Sometimes, this makes planning the day difficult.“ E.B. White

"Przeciętny człowiek wydaje więcej pieniędzy na swój samochód niż na swój rozwój." "The average person spends more money on his car than on his development."  Umberto Saxer

"Przeciętny człowiek wydaje więcej pieniędzy na swój samochód niż na swój rozwój." "The average person spends more money on his car than on his development." Umberto Saxer