Planeta Szczęścia

Planeta Szczęścia

29
Followers
9
Following
Planeta Szczęścia
More ideas from Planeta
"Jeśli jesteś szczęśliwy, siedząc przy biurku i nie podejmując ryzyka, będziesz siedział przy tym biurku przez następne 20 lat." "If you’re happy to sit at your desk and not take any risk, you’ll be sitting at your desk for the next 20 years."  David Rubenstein

"Jeśli jesteś szczęśliwy, siedząc przy biurku i nie podejmując ryzyka, będziesz siedział przy tym biurku przez następne 20 lat." "If you’re happy to sit at your desk and not take any risk, you’ll be sitting at your desk for the next 20 years." David Rubenstein

"Nie dzięki nadzwyczajnym uzdolnieniom, nie dzięki chwilowemu natchnieniu, nie nagle i niespodziewanie, ale dzięki konsekwentnym wysiłkom osiągnąłem tak pomyślne wyniki." Johann Wolfgang von Goethe

"Nie dzięki nadzwyczajnym uzdolnieniom, nie dzięki chwilowemu natchnieniu, nie nagle i niespodziewanie, ale dzięki konsekwentnym wysiłkom osiągnąłem tak pomyślne wyniki." Johann Wolfgang von Goethe

"Rodzimy się jako książęta a proces cywilizacji zamienia nas w żaby." "We are born as princes and the process of civilization turns us into frogs."  Eric Berne

"Rodzimy się jako książęta a proces cywilizacji zamienia nas w żaby." "We are born as princes and the process of civilization turns us into frogs.

"Najłatwiejszą rzeczą na świecie jest wymyślić pretekst, aby czegoś nie zrobić. Uważam, że najważniejszą rzeczą w życiu jest przestać mówić 'chciałbym' i zacząć mówić 'zrobię to'."  "The easiest thing in the world is to come up with an excuse not to do something. I found that the most important thing in life is to stop saying, I wish, and to start saying, I will'. David Copperfield

"Najłatwiejszą rzeczą na świecie jest wymyślić pretekst, aby czegoś nie zrobić. Uważam, że najważniejszą rzeczą w życiu jest przestać mówić 'chciałbym' i zacząć mówić 'zrobię to'." "The easiest thing in the world is to come up with an excuse not to do something. I found that the most important thing in life is to stop saying, I wish, and to start saying, I will'. David Copperfield

"Wielkie cele prowadzą do wielkich rezultatów. Brak celów prowadzi do braku rezultatów lub osiągania rezultatów dla kogoś innego." "The big targets lead to great results. Lack of targets leads to lack of results or achievement of results for someone else."  Mark Victor Hansen

"Wielkie cele prowadzą do wielkich rezultatów. Brak celów prowadzi do braku rezultatów lub osiągania rezultatów dla kogoś innego." "The big targets lead to great results. Lack of targets leads to lack of results or achievement of results for someone else." Mark Victor Hansen

"Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali." "Use the time to improve yourself by reading other people's books to easily accomplish what they earned the hard way."  Socrates

"Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko zapracowali." "Use the time to improve yourself by reading other people's books to easily accomplish what they earned the hard way." Socrates

"Wstaję każdego ranka zdeterminowany aby zarówno zmienić świat jak i cholernie dobrze się bawić. Czasami to sprawia, że ​​planowanie dnia jest trudne." “I get up every morning determined to both change the world and to have one hell of a good time. Sometimes, this makes planning the day difficult.“  E.B. White

"Wstaję każdego ranka zdeterminowany aby zarówno zmienić świat jak i cholernie dobrze się bawić. Czasami to sprawia, że ​​planowanie dnia jest trudne." “I get up every morning determined to both change the world and to have one hell of a good time. Sometimes, this makes planning the day difficult.“ E.B. White

"Przeciętny człowiek wydaje więcej pieniędzy na swój samochód niż na swój rozwój." "The average person spends more money on his car than on his development."  Umberto Saxer

"Przeciętny człowiek wydaje więcej pieniędzy na swój samochód niż na swój rozwój." "The average person spends more money on his car than on his development." Umberto Saxer

"Pamięć o tym, że tak czy inaczej umrzesz, jest najlepszym sposobem, aby uniknąć pułapki myślenia mówiącej, że masz coś do stracenia. Już jesteś nagi. Nie ma powodu, by nie podążać za głosem serca." “Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.“  Steve Jobs

"Pamięć o tym, że tak czy inaczej umrzesz, jest najlepszym sposobem, aby uniknąć pułapki myślenia mówiącej, że masz coś do stracenia. Już jesteś nagi. Nie ma powodu, by nie podążać za głosem serca." “Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.“ Steve Jobs

"Łańcuchy nawyku są zbyt słabe, aby być odczuwalne, dopóki nie staną się zbyt silne, by je złamać."  "The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken."  Samuel Johnson

Kings and Queens, Some may say that slavery is a thing of the past, or.

"Jeśli pragniesz latać wśród orłów, nie możesz bez przerwy zadawać się z indykami."  "If you want to fly among the eagles, you can not constantly deal with turkeys."  Zig Ziglar

"Jeśli pragniesz latać wśród orłów, nie możesz bez przerwy zadawać się z indykami." "If you want to fly among the eagles, you can not constantly deal with turkeys." Zig Ziglar

"Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces." "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you do - you will succeed."  Albert Schweitzer

"Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces." "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you do - you will succeed." Albert Schweitzer