PISANIE PRAC MAGISTERSKICH

Zleceniobiorca może na życzenie zamawiającego przygotować pisemną umowę. W przypadku nie zawarcia umowy w formie pisemnej, umowa jest zawierana na podstawie korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Ustalenia w niej zawarte mogą stanowić podstawę reklamacji.
Zamiast pisać pracę, lepiej pouczyć się do egzaminów :)

Zamiast pisać pracę, lepiej pouczyć się do egzaminów :)

My za Ciebie spędzimy czas w bibliotece!

My za Ciebie spędzimy czas w bibliotece!

Pisanie prac licencjackich, magisterskich i doktoratów.

Pisanie prac licencjackich, magisterskich i doktoratów.

Pinterest
Szukaj