Więcej pomysłów od użytkownika Piotr
Dla ponad 91% wszystkich ogłaszanych przetargów, jedynym kryterium oceniania ofert jest kryterium najniższej ceny. Niestety bardzo często niska cena = niska jakość i wydajność, co w dłuższej perspektywie okazuje się droższym rozwiązaniem.

Dla ponad 91% wszystkich ogłaszanych przetargów, jedynym kryterium oceniania ofert jest kryterium najniższej ceny. Niestety bardzo często niska cena = niska jakość i wydajność, co w dłuższej perspektywie okazuje się droższym rozwiązaniem.

W Polsce, średnio co 2,5 minuty, pojawia się ogłoszenie o nowym przetargu realizowanym w trybie zamówień publicznych. To średnio 24 ogłoszenia na godzinę, 576 dziennie, 17 280 miesięcznie i 210 000 rocznie.

W Polsce, średnio co 2,5 minuty, pojawia się ogłoszenie o nowym przetargu realizowanym w trybie zamówień publicznych. To średnio 24 ogłoszenia na godzinę, 576 dziennie, 17 280 miesięcznie i 210 000 rocznie.

Na skutek zmiany Ustawy PZP, ilość ogłaszanych przetargów spadła o 10% w II kwartale 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego. Przetargów w trybie zamówień publicznych byłoby znacznie mniej, gdyby nie znaczny wzrost ilości publicznych inwestycji budowlanych.

Na skutek zmiany Ustawy PZP, ilość ogłaszanych przetargów spadła o 10% w II kwartale 2014 roku w stosunku do roku poprzedniego. Przetargów w trybie zamówień publicznych byłoby znacznie mniej, gdyby nie znaczny wzrost ilości publicznych inwestycji budowlanych.

Blisko 21% przetargów pozostaje nierozstrzygnięte. Główną przyczyną jest brak złożonych ofert. Statystyka ta pokazuje, że jest jeszcze miejsce dla nowych graczy na rynku zamówień publicznych.

Blisko 21% przetargów pozostaje nierozstrzygnięte. Główną przyczyną jest brak złożonych ofert. Statystyka ta pokazuje, że jest jeszcze miejsce dla nowych graczy na rynku zamówień publicznych.

Do ok 27% rozstrzygniętych przetargów startuje tylko jedna firma. Statystyka ta pokazuje, że na rynku zamówień publicznych jest jeszcze miejsce dla nowych graczy.

Do ok 27% rozstrzygniętych przetargów startuje tylko jedna firma. Statystyka ta pokazuje, że na rynku zamówień publicznych jest jeszcze miejsce dla nowych graczy.

Blisko 10% ogłaszanych postępowań o zamówienia publiczne nie wymaga od uczestników postępowania spełnienia jakichkolwiek warunków przystąpienia do przetargu

Blisko 10% ogłaszanych postępowań o zamówienia publiczne nie wymaga od uczestników postępowania spełnienia jakichkolwiek warunków przystąpienia do przetargu