Piotr Baran

Piotr Baran

Mam nadzeję ,że prze myśłicie co napisałem cytuję : "Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny." Jan Paweł II