an image of different animals that are in the same picture, with words describing them
Save
biologiajestsuper.blogspot.com

Zależności między organizmami.

Zależności pomiędzy organizmami mogą mieć różny charakter, np. mogą być pozytywne dla obydwu stron - wtedy nazywamy je symbiozą, mogą być negatywne dla obydwu stron - przykładem takiej interakcji jest konkurencja. mogą być pozytywne dla jednej ze stron, a negatywne dla drugiej - wtedy mamy do czynienia z drapieżnictwem lub pasożytnictwem, SYMBIOZA przynosi zazwyczaj obydwu organizmom w niej uczestniczącym korzyści. Może być ona: obligatoryjna (to znaczy niezbędna do życia tych organizmów…

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.