a boy in a hat and striped shirt standing next to a map with the words italy on it
Save
przedszkouczek.pl

Podróż po Europie - Dzieci Starsze - Włochy | przedszkouczek.pl

Przedszkolaki wysłuchają wiersza „Poznajemy Włochy”, dzięki któremu zdobędą informacje na temat tego kraju. Własnoręcznie przygotują pizze – najsławniejszą włoską potrawę i zaobserwują doświadczenie, w którym wybuchnie „wulkan”. Nauczą się także kolejnych zwrotek „Piosenki o Europie”.

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.