a book cover with the words stoppie naukwoe i stopnie w zakresie sztuki