Explore these ideas and more!

Istnieje pozytywna zależność między efektywnością koordynacji zespołu a czasem wykrycia problemu. 34 zespoły lotników były poddane pracy z symulatorem lotu, w trakcie którego pojawił się problem. Obserwowano następnie ich zachowanie w ciągu 5 minut od wystąpienia problemu i zauważono, że sposób koordynacji zadań w zespole trafnie przewidywał szybkość rozwiązywania problemu (Jentsch 1995).

Istnieje pozytywna zależność między efektywnością koordynacji zespołu a czasem wykrycia problemu. 34 zespoły lotników były poddane pracy z symulatorem lotu, w trakcie którego pojawił się problem. Obserwowano następnie ich zachowanie w ciągu 5 minut od wystąpienia problemu i zauważono, że sposób koordynacji zadań w zespole trafnie przewidywał szybkość rozwiązywania problemu (Jentsch 1995).

Before & After: Turning Mediocre Design Into Effective Visual Communication

Before & After: Turning Mediocre Design Into Effective Visual Communication

No estimates2015

This are the slides from the workshop I delivered to the agile consortium Belgium on 17 September 2015

feature epic story - Google Search

feature epic story - Google Search

Rick On the Road: Cynefin Framework versus Stacey Matrix  versus network perspectives

Rick On the Road: Cynefin Framework versus Stacey Matrix versus network perspectives

Figure 1. The SAFe House of Lean

SAFe for Lean Enterprises

How to Learn About Product Ownership

A look at the variety of ways that you can learn about what it takes to be a product person, specifically ways to learn about product ownership.

Who owns the meetings in Scrum? | Growing Agile

Who owns the meetings in Scrum?

How agile coaches help us win | Brendan Marsh | LTG-18

Presentation given at Lean Tribe Gathering in Stockholm dec 10

Pinterest
Search