Pinterest

Explore these ideas and more!

zrównoważony rozwój lokalny i jego monitoring wskaźnikowy

zrównoważony rozwój lokalny i jego monitoring wskaźnikowy

22 września 2015 r. odbyło się spotkanie kapituły konkursu Ekoodpowiedzialni w biznesie, organizowanego przez firmę Abrys. Spotkaniu przewodniczył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

22 września 2015 r. odbyło się spotkanie kapituły konkursu Ekoodpowiedzialni w biznesie, organizowanego przez firmę Abrys. Spotkaniu przewodniczył Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia.

Infographie : Quel retour sur investissement pour la RSE ?

Infographie : Quel retour sur investissement pour la RSE ?

23 marca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone bieżącej sytuacji na rynku drzewnym i zasad sprzedaży drewna. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm i związków przemysłu drzewnego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie prowadził Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

23 marca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone bieżącej sytuacji na rynku drzewnym i zasad sprzedaży drewna. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm i związków przemysłu drzewnego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Spotkanie prowadził Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Lista produktów tradycyjnych w Polsce liczy już ponad 1200 wyrobów, co oznacza wzrost o ponad 17% w porównaniu z rokiem 2013. Najwięcej tego typu artykułów jest w województwie podkarpackim – 154. Kolejne miejsca w stawce zajmują pomorskie i śląskie (po 136) oraz lubelskie i małopolskie (odpowiednio 114 i 106 wyrobów). Na listę wpisywane są produkty stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, które wytwarzane są tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat.

Lista produktów tradycyjnych w Polsce liczy już ponad 1200 wyrobów, co oznacza wzrost o ponad 17% w porównaniu z rokiem 2013. Najwięcej tego typu artykułów jest w województwie podkarpackim – 154. Kolejne miejsca w stawce zajmują pomorskie i śląskie (po 136) oraz lubelskie i małopolskie (odpowiednio 114 i 106 wyrobów). Na listę wpisywane są produkty stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, które wytwarzane są tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat.

Powiedz TAK dla Natury!  Natura jest naszym wspólnym europejskim dziedzictwem, na którym korzysta nie tylko przyroda, ale też obywatele państw UE, w tym Polski – przypominają organizacje ekologiczne, zachęcając do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską.

Powiedz TAK dla Natury! Natura jest naszym wspólnym europejskim dziedzictwem, na którym korzysta nie tylko przyroda, ale też obywatele państw UE, w tym Polski – przypominają organizacje ekologiczne, zachęcając do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską.

kolejność prac

kolejność prac

L'éco-conception, les concepts - Pôle Eco conception

1 Evaluation environnementale et ACV - Documentation - Pôle Eco conception

Cradle To Cradle Products Innovation Institute. The Cradle to Cradle CertifiedCM Products Program rates products across five critical quality categories (social fairness, material health, material reutilization, renewable energy, water stewardship, and social fairness) and recognizes achievement and a commitment to continuous improvement with 5 award levels.

Lists of cradle-to-cradle products from building materials, to home care, to everything pretty much. Some pretty sweet innovation and engineering.

W ubiegłorocznej, XV edycji konkursu swój udział zgłosiło ponad 240 podmiotów, programy edukacyjne w kategorii Edukacja Ekologiczna swym zasięgiem objęły cały kraj, a ich budżet opiewał na 3 mln zł. Ponadto poprzez selektywną zbiórkę zgromadzono 157 tys. ton odpadów.

W ubiegłorocznej, XV edycji konkursu swój udział zgłosiło ponad 240 podmiotów, programy edukacyjne w kategorii Edukacja Ekologiczna swym zasięgiem objęły cały kraj, a ich budżet opiewał na 3 mln zł. Ponadto poprzez selektywną zbiórkę zgromadzono 157 tys. ton odpadów.

Les interactions hommes-milieux. Questions et pratiques de la recherche en environnement

Les interactions hommes-milieux. Questions et pratiques de la recherche en environnement