Pinterest
Found this under Ibuki Satsuki tag. Looks so much like Haku from Spirited Away

Found this under Ibuki Satsuki tag. Looks so much like Haku from Spirited Away

Ibuki Satsuki

Tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt

Ibuki Satsuki // Such a beautiful painting 😍

Illustration Art, Illustration Pictures, Character Illustration, Art Illustrations, China Art, Men Art, Anime Art, Japanese Art, Chinese Artwork

China Art, Chinese Style, Anime Girls, Manga Girl, Anime Art, Manga Anime, Digital Art, Korean, Devian Art

Beautiful Japanese pencil drawing.

Coloring for adults-kleuren voor volwassenen

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/a7/1e/23/a71e2306b26544ace59261aab829eb5d.jpg

photo study by Cat OnMoon on ArtStation.

Mã Nhược Doanh

Mã Nhược Doanh

6aa3df83gw1ev16dcsj27j20gj0zgn51.jpg (595×1276)

Happy lunar new year

Cái Bang-Jx3 Y Xuy Ngũ Nguyệt vẽ

Thu Bảo đc chăm chút hơn rồi a :v~

by 伊吹五月

by 伊吹五月

Ibuki Satsuki

Ibuki Satsuki

The man in this pictures kinda reminds me of Loki.

Reminds me of the movie "House of Flying Daggers" - love it!

Reminds me of the movie "House of Flying Daggers" - love it!

看我看一眼吧!莫让红颜守空枕……痴情笑我凡俗的人世终难解的关怀。

看我看一眼吧!莫让红颜守空枕……痴情笑我凡俗的人世终难解的关怀。

伊吹鸡腿子的微博_微博

Nike, goddess of victory, sister of Athena

[Share ảnh] – Mỹ nam cổ trang – Part 3 |  Phong Kiều Dạ Bạc

[Share ảnh] – Mỹ nam cổ trang – Part 3 | Phong Kiều Dạ Bạc