Explore Polish, Beautiful Places, and more!

Explore related topics

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Kościuszko Mound in Kraków, Poland, erected by Cracovians in commemoration of the Polish national leader Tadeusz Kościuszko, is an artificial mound modeled after Kraków's prehistoric mounds of Krak and Wanda.

Дизайн квартир (rhfcbdsq lbpfqy bynthmthf)

Cable car tracks line the streets of San Francisco . more of the city I love

Castle Combe village in the Cotswolds, .England, in my opinion the prettiest village in England

Castle Combe village in the Cotswolds, England. Some people consider this the prettiest village in England, do you?

Pinterest
Search