Jan Liberacki - kandydat do Rady Miejskiej w Ostródzie