Pazurem po jajkach

Pazurem po jajkach

Zycie z perspektywy kury domowej (Gallus gallus domesticus).