Więcej pomysłów od użytkownika
Create your own IoT dashboard with Arduino and freeboard.io https://www.openhomeautomation.net/internet-of-things-dashboard/

Create your own IoT dashboard with Arduino and freeboard.io https://www.openhomeautomation.net/internet-of-things-dashboard/

A Solar Powered Arduino Uno

A Solar Powered Arduino Uno

Multiple Nodes nRF24L01+ Wireless Temperature DS18B20 with Arduino UNO (2 Transmitter , 1 Receiver)

Multiple Nodes nRF24L01+ Wireless Temperature DS18B20 with Arduino UNO (2 Transmitter , 1 Receiver)