Więcej pomysłów od użytkownika Paulina
Check out new work on my @Behance portfolio: "the mountain story" http://be.net/gallery/55404735/the-mountain-story

Check out new work on my @Behance portfolio: "the mountain story" http://be.net/gallery/55404735/the-mountain-story

24HOUR (5)

24HOUR (5)

null #Regram via @maessunday

null #Regram via @maessunday

*Tình cũ không rủ cũng tới*. Trong vòng chưa đầy 3 tháng mình đã lần lượt gặp lại những người cũ trong quá khứ. Người thì trở về, người thì trong lúc vô tình mà gặp mặt, cuộc gặp gỡ đầu tiên, không hẹn trước. Nhìn lại thái độ của bản thân trước những...

*Tình cũ không rủ cũng tới*. Trong vòng chưa đầy 3 tháng mình đã lần lượt gặp lại những người cũ trong quá khứ. Người thì trở về, người thì trong lúc vô tình mà gặp mặt, cuộc gặp gỡ đầu tiên, không hẹn trước. Nhìn lại thái độ của bản thân trước những...

Missguided - Blue Lace Up Detail Denim Mini Skirt

Missguided - Blue Lace Up Detail Denim Mini Skirt

" Yet mark'd I where the bolt of Cupid fell: It fell upon a little western flower, Before milk-white, now purple with love's wound, And maidens call it love-in-idleness."  ~ William Shakespeare -   A Midsummer Night's Dream

" Yet mark'd I where the bolt of Cupid fell: It fell upon a little western flower, Before milk-white, now purple with love's wound, And maidens call it love-in-idleness." ~ William Shakespeare - A Midsummer Night's Dream