Piłsudski i ppłk Kazimierz Sosnkowski w Grudzynach podczas walk nad Nidą, kwiecień 1915 r., fot. T. Langier

Piłsudski i ppłk Kazimierz Sosnkowski w Grudzynach podczas walk nad Nidą, kwiecień 1915 r., fot. T. Langier

Józef Piłsudski, około 1914, fot. Józef Kuczyński

Józef Piłsudski, około 1914, fot. Józef Kuczyński

Naczelnik Józef Piłsudski na Wawelu, 19 października 1919 r.

Naczelnik Józef Piłsudski na Wawelu, 19 października 1919 r.

Józef Piłsudski w okopach 5 pułku piechoty, 1916 r. Wołyń, fot. nieznany

Józef Piłsudski w okopach 5 pułku piechoty, 1916 r.

Piłsudski podczas przeglądu wojska, Warszawa 6 sierpnia 1919

Piłsudski podczas przeglądu wojska, Warszawa 6 sierpnia 1919

Piłsudski podczas przeglądu wojska, Warszawa 6 sierpnia 1919

Piłsudski podczas przeglądu wojska, Warszawa 6 sierpnia 1919

Józef Piłsudski, 1917, fot. Jan Ryś w Zakopanem

Jan Ryś w Zakopanem

Spotkanie brygadiera J. Piłsudskiego z wodzem naczelnym armii austriackiej arcyksięciem Fryderykiem Habsburgiem na rynku w Jędrzejowie, 1915

Spotkanie brygadiera J. Piłsudskiego z wodzem naczelnym armii austriackiej arcyksięciem Fryderykiem Habsburgiem na rynku w Jędrzejowie, 1915

Imieniny Józefa Piłsudskiego, Grudzyny 1915 r. To od tego wydarzenia rozpoczęła się tradycja obchodzenia imienin komendanta Piłsudskiego. Oficerowie ofiarowali mu wtedy złoty zegarek z napisem „Kochanemu Komendantowi - korpus oficerski”, a III batalion ofiarował piękny album, przechowywany potem w Muzeum Belwederskim

Imieniny Józefa Piłsudskiego, Grudzyny 1915 r. To od tego wydarzenia rozpoczęła się tradycja obchodzenia imienin komendanta Piłsudskiego. Oficerowie ofiarowali mu wtedy złoty zegarek z napisem „Kochanemu Komendantowi - korpus oficerski”, a III batalion ofiarował piękny album, przechowywany potem w Muzeum Belwederskim

Piłsudski podczas przeglądu wojska, Warszawa 6 sierpnia 1919

Piłsudski podczas przeglądu wojska, Warszawa 6 sierpnia 1919

Piłsudski z klaczą Kasztanką, obok ordynans Tomasz Szymkiewicz, 1915, nad rz. Nidą

Piłsudski z klaczą Kasztanką, obok ordynans Tomasz Szymkiewicz, nad rz.

Pinterest
Search