POLSKA - POLAND

88 Piny8 Obserwujący
The Crooked Forest - Poland

The Crooked Forest - Poland

Crocus field, Tatra Mountains, Poland

Crocus field, Tatra Mountains, Poland

Polish Highland Wedding, Marzena Palider

Polish Highland Wedding, Marzena Palider

Old Gdansk, Poland♥♥♥

Old Gdansk, Poland♥♥♥

Srebna Gora Fortress # Poland

Srebna Gora Fortress # Poland

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Wedding clothing from Kraków, Poland.

Wedding clothing from Kraków, Poland.

Bozkow Palace (Poland)

Bozkow Palace (Poland)

Warsaw II WW and today (From Historykon on FB)

Warsaw II WW and today (From Historykon on FB)

Poland

Poland

Pinterest
Szukaj