Pinterest

POLSKA - POLAND

Panoramic picture of Vang stave church from Upper Karpacz approach - Vang stave church is a stave church which was bought by King Frederick William IV of Prussia and transferred from Vang in the Valdres region of Norway and re-erected in 1842 in Brückenberg near Krummhübel in Silesia, now Karpacz in the Karkonosze mountains of Poland.The church is a four-post single-nave stave church originally built around 1200 in the parish of Vang in the Valdres region of Norway

Panoramic picture of Vang stave church from Upper Karpacz approach - Vang stave church is a stave church which was bought by King Frederick William IV of Prussia and transferred from Vang in the Valdres region of Norway and re-erected in 1842 in Brückenberg near Krummhübel in Silesia, now Karpacz in the Karkonosze mountains of Poland.The church is a four-post single-nave stave church originally built around 1200 in the parish of Vang in the Valdres region of Norway

by Adam Brzoza/widok na Krzyżne i Orlą Perć #tatry #tatramountains #Poland #landscape #mountains

by Adam Brzoza/widok na Krzyżne i Orlą Perć #tatry #tatramountains #Poland #landscape #mountains

Lublin, Poland by Daniel Rotkiewicz on 500px

Lublin, Poland by Daniel Rotkiewicz on 500px

Poland, Łeba, Okrzei Street

Poland, Łeba, Okrzei Street

Poland, Łeba, Okrzei Street

Poland, Łeba, Okrzei Street

Srebna Gora Fortress # Poland

Srebna Gora Fortress # Poland

Jura Krakowsko-Częstochowska - miasta, które warto odwiedzić

Jura Krakowsko-Częstochowska - miasta, które warto odwiedzić

Part of Grodno castle - Zagorze Slaskie, Sudetes, POLAND.   (by stempel*)

Part of Grodno castle - Zagorze Slaskie, Sudetes, POLAND. (by stempel*)

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Frog House, Bielsko-Biała - Poland

Frog House, Bielsko-Biała - Poland

Manufaktura - Lodz, Poland

Manufaktura - Lodz, Poland

Old Gdansk, Poland♥♥♥

Old Gdansk, Poland♥♥♥

Leba, Poland   - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time…

Leba, Poland - Explore the World with Travel Nerd Nici, one Country at a Time…

palmy w lipnicy murowanej palmy wielkanocne podczas 52 konkursu

palmy w lipnicy murowanej palmy wielkanocne podczas 52 konkursu

Wedding clothing from Kraków, Poland.

Wedding clothing from Kraków, Poland.

Interiors of the two hundred years hunting palace in Antonin, Greater Poland

Interiors of the two hundred years hunting palace in Antonin, Greater Poland