Patrycja Vogt

Patrycja Vogt

Bóg mnie stworzył, a diabeł opętał.. Jestem więc odtąd i grzeszna i święta.. Zdradliwa i wierna i dobra i zła.. I rozkosz i rozpacz i uśmiech i łza.. I szczy
Patrycja Vogt