Pasja Życia
Pasja Życia
Pasja Życia

Pasja Życia

Idea "Pasji życia" zrodziła się z chęci kontynuacji szerzenia wśród młodzieży pasji fotografowania zapoczątkowanej przez śp. ks. Jarosława Burskiego.