Natalia Partyka

Natalia Partyka

Mam charakter subtelny, choć jeśli trzeba potrafię być stanowcza a nawet groźna. Jestem wrażliwa, mam wrodzone poczucie szlachetności. Cierpliwa, ostrożna, zdol