Milena Ozytek
Milena Ozytek
Milena Ozytek

Milena Ozytek

  • Mielno

"Ko­bieta nig­dy nie wie, cze­go chce, ale nie spocznie, dopóki ce­lu nie osiągnie." J.P. Sartre