🌼Olivia
Więcej pomysłów od użytkownika 🌼Olivia
by Sumeja, via Flickr

by Sumeja, via Flickr

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Pink smoke explosion. Repinned from Vital Outburst clothing vitaloutburst.com

Pink smoke explosion. Repinned from Vital Outburst clothing vitaloutburst.com

DIY Multicolored LED Light Decorations. It's an easy craft idea. Reuse ping pong balls. home crafts recycle craft decor refurbished crafts for teens diy decoration teen crafts

DIY Multicolored LED Light Decorations. It's an easy craft idea. Reuse ping pong balls. home crafts recycle craft decor refurbished crafts for teens diy decoration teen crafts

DIY Lace Shorts • Clothes Casual Outift for • teens • girls • women •. summer • fall • spring • winter • outfit ideas • dates • school • par...

DIY Lace Shorts • Clothes Casual Outift for • teens • girls • women •. summer • fall • spring • winter • outfit ideas • dates • school • par...

...

...

⋄↠χ Tʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴀɴᴅ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴛʜɪɴɢs ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ʙᴇ sᴇᴇɴ ᴏʀ ᴇᴠᴇɴ ᴛᴏᴜᴄʜᴇᴅ ﹣ ᴛʜᴇʏ ᴍᴜsᴛ ʙᴇ ғᴇʟᴛ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀʀᴛ χ↞⋄

⋄↠χ Tʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴀɴᴅ ᴍᴏsᴛ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ᴛʜɪɴɢs ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ʙᴇ sᴇᴇɴ ᴏʀ ᴇᴠᴇɴ ᴛᴏᴜᴄʜᴇᴅ ﹣ ᴛʜᴇʏ ᴍᴜsᴛ ʙᴇ ғᴇʟᴛ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʜᴇᴀʀᴛ χ↞⋄

water flowers

water flowers