Ola Patyna

Ola Patyna

"Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. "