Anna Micka
Anna Micka
Anna Micka

Anna Micka

  • Moszczenica. Polska

Jeśli chcesz uj­rzeć coś war­tościowe­go, nie pod­noś głowy. Praw­dzi­we pe­rełki uk­ry­te są wśród kurzu i spo­wite mgłą zapomnienia.