Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Beautiful horse and of course Tini

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel w sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Martina Tini Stoessel podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Caras - luty 2014r.

Pinterest
Search