หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

‘Dad’s at work’ - new painting from my universe & Scythe game, introducing the mood & atmosphere of the Nordic Kingdom fraction :)

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

new painting from the upcoming video game (RTS) set in my world, introducing Anna, main character from the Polania campaign. and her band of brothers : )

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

Game Art - Jakub Różalski: guerra sovietico-polacca e mech giganti

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

ArtStation - 1920 - revolution can wait, Jakub Rozalski

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

Amazing oil paintings of 1920 soviet mechs by Jakub Rozalski

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

- Like a Wolf Among Sheep" by Jakub 'Mr. Werewolf' Rozalski - House of Roulx

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

from old era, notice giant robot in background, from ArtStation - 1920 - lumbering, Jakub Rozalski

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

‘Günter von Duisburg with his dire wolves Nacht & Tag’ concept art of the main character for ‘Scythe’ game, hope you like it :]

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

Or if you'd like me to include a proper credit line, I'm more than happy to.

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

The Polish artist Jakub Rozalski, who goes by the sobriquet “Mr. Werewolf,” has produced an amusing series of steampunk-ish canvases in which serene and idyllic rustic landscapes of what seem to be Eastern Europe (Rozalski’s very back yard, you might say)

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

1920 - strange visitors my new painting from project, yeah bear ‘Wojtek’ is back! and this time he brought friends

หากสงครามกับวิถีชีวิตมนุษย์เดินไปด้วยกันได้ อนาคตของเราอาจเป็นแบบนี้!?

New illustration from my series and 'Scythe' game. First in a series of illustrations that are my tribute to the American volunteers and Polish pilots from Air Escadrille - Kościuszko Squadron, who fought and died for Polish independence

Pinterest
Search