O dziewiątej czy o piątej?

O dziewiątej czy o piątej?

O dziewiątej czy o piątej?