Northern Norwegian textile finds

Diverse links to textile finds from Northern Norway, pre 1660 AD. ***BEWARE*** Some of the pins are of unsure dating, and information given by UNIMUS can be extremely general, in particular the dating "Medieval/later". Attempts have been made to cull out items obviously post-1650, but there may be an item or two not correctly removed from the borard ***
17 Pins24 Followers
Blanket (used as shroud) from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) (Ts 3897h) "Teppe (brothvitill eller lesningshvitill) (pl. IX, fig. 1)."

Blanket (used as shroud) from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) (Ts "Teppe (brothvitill eller lesningshvitill) (pl.

Tunic from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval), (Ts3897b) " Kofte (kyrtill) (pl. X, fig. 2) av ulltøi, nu med brun farve. Den er likesom kaprunen utført i vanlig firskaftveving, diagonalkyper. Lengde langs midten av bakbredden og forbredden er omkring 106-108 cm. Livvidden er 95 cm og vidden nederst 278 cm. Med en antatt legemshøide av omkring 160 cm, har koften rukket omtrent til tykkleggen."

Tunic from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval), (Ts3897b) " Kofte (kyrtill) (pl. X, fig. 2) av ulltøi, nu med brun farve. Den er likesom kaprunen utført i vanlig firskaftveving, diagonalkyper. Lengde langs midten av bakbredden og forbredden er omkring 106-108 cm. Livvidden er 95 cm og vidden nederst 278 cm. Med en antatt legemshøide av omkring 160 cm, har koften rukket omtrent til tykkleggen."

Shirt from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) Ts3897c "Skjorte (skyrta) av brunt ulltøi."

Shirt from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) "Skjorte (skyrta) av brunt ulltøi.

Remains of textile rusted to pin on back of brooch (Viking) (T18953a) "Ufullst. enkeltskallet skålspenne, bevart bare som irr uten metall under. Spennen tilhører den "rene" typen R. 647, jfr. J. Petersen: Vikingtidens smykker fig. 37.1. Restene av nålefestet på baksiden er omgitt av fastrustete tekstilrester. Av spennen er nå bevart 2 stkr. 8,7 x 5,2 cm og 2,9 x 1,4 cm i tverrmål. Spennen må ha vært ca. 10,5 cm l. og ca. 6,5 cm br."

Remains of textile rusted to pin on back of brooch (Viking) (T18953a) "Ufullst. enkeltskallet skålspenne, bevart bare som irr uten metall under. Spennen tilhører den "rene" typen R. 647, jfr. J. Petersen: Vikingtidens smykker fig. 37.1. Restene av nålefestet på baksiden er omgitt av fastrustete tekstilrester. Av spennen er nå bevart 2 stkr. 8,7 x 5,2 cm og 2,9 x 1,4 cm i tverrmål. Spennen må ha vært ca. 10,5 cm l. og ca. 6,5 cm br."

Textile with metal thread from Herøy (Medieval/later) (T18223h) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Tøyrester tekstet med metalltråd"  Dating vague

Textile with metal thread from Herøy (Medieval/later) (T18223h) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Tøyrester tekstet med metalltråd" Dating vague

Narrow band used to bind shroud on Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) (Ts3897i) "Diverse. Rundt ullteppet var surret dels lærreimer, dels smale vevde bånd. En del prøver av både reimene og båndene er bervart."

Narrow band used to bind shroud on Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) (Ts3897i) "Diverse. Rundt ullteppet var surret dels lærreimer, dels smale vevde bånd. En del prøver av både reimene og båndene er bervart."

Broker from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) (Ts3897d) "Brok (ǫkulbrǿkur) (pl. X, fig. 1) av tykt, vanlig kypervevd ullstoff som ophavelig øiensynlig har vært sterkt loet, men loet er nu de fleste steder slitt av."

Broker from Skjoldehamn burial, Andøy (early Medieval) (Ts3897d) "Brok (ǫkulbrǿkur) (pl. X, fig. 1) av tykt, vanlig kypervevd ullstoff som ophavelig øiensynlig har vært sterkt loet, men loet er nu de fleste steder slitt av."

Viking-era finds from Bittersand, Hadsel (Ts12308) "Flere stykker tekstil. Det største stykket er 6,1x5 cm, og er foldet slik at det ligger flere lag oppå hverandre. De fleste bitene har en mellomlys, rødbrun farge, men i hvert fall 5 har en mørkere brun farge. Ett av disse har noe svart, lærlignende materiale på baksiden. Muligens flere forskjellige typer tekstiler. Flere av stykkene er foldet/brettet. Det er også flere stykker med rester av en kant."

Viking-era finds from Bittersand, Hadsel (Ts12308) "Flere stykker tekstil. Det største stykket er 6,1x5 cm, og er foldet slik at det ligger flere lag oppå hverandre. De fleste bitene har en mellomlys, rødbrun farge, men i hvert fall 5 har en mørkere brun farge. Ett av disse har noe svart, lærlignende materiale på baksiden. Muligens flere forskjellige typer tekstiler. Flere av stykkene er foldet/brettet. Det er også flere stykker med rester av en kant."

Textile fragment preserved by rust from Rødøy (Viking)(T18951d) " Avlangt jernstykke med egg på den ene kanten (konkav) og rygg på den andre (konveks), trolig bruddstkr. av sigd eller ljå. I rusten sitter tekstilrester. Bev. l. 7,7 cm, st. br. 3,0 cm, st. t. ca. 0,7 cm."

Textile fragment preserved by rust from Rødøy (Viking)(T18951d) " Avlangt jernstykke med egg på den ene kanten (konkav) og rygg på den andre (konveks), trolig bruddstkr. av sigd eller ljå. I rusten sitter tekstilrester. Bev. l. 7,7 cm, st. br. 3,0 cm, st. t. ca. 0,7 cm."

Textile find from Storvågan, Kabelvåg (Medieval) (Ts11975)

Textile find from Storvågan, Kabelvåg (Medieval)

Textile rusted to axehead. Gravefind from Vevelstad (early Iron Age/Viking) (T19672b) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Økseblad av jern. Forma nærmest J. Petersen: De norske vikingsverd fig. 40 (type I) eller 41 (type K). Øksa er noe rustet. St. l.16 cm, st. br. 9 cm. Rester av treskaftet ennå att i skafthullet."

Textile rusted to axehead. Gravefind from Vevelstad (early Iron Age/Viking) (T19672b) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Økseblad av jern. Forma nærmest J. Petersen: De norske vikingsverd fig. 40 (type I) eller 41 (type K). Øksa er noe rustet. St. l.16 cm, st. br. 9 cm. Rester av treskaftet ennå att i skafthullet."

Textile remain rusted to curved piece of iron from Kulstad, Vefsn (Medieval/later) (T20947) "Krummet jernfragment med fastkorroderte rester av tekstiler (ull?). St.l. 5,9 cm, vekt 5,6 gram."  dating vague

Textile remain rusted to curved piece of iron from Kulstad, Vefsn (Medieval/later) "Krummet jernfragment med fastkorroderte rester av tekstiler (ull?" dating vague

Textile attached to tortise brooch from Nesna (Viking) (T 9366) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Et par ovale skaalformede spænder af bronce af formen R.652. Baade paa den indre og ydre side er stykker af tøi, tildels tydelig læred, rustet fast til dem."

Textile attached to tortise brooch from Nesna (Viking) (T 9366) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Et par ovale skaalformede spænder af bronce af formen R.652. Baade paa den indre og ydre side er stykker af tøi, tildels tydelig læred, rustet fast til dem."

Three samples of textiles removed from turtlebrooches from Herøy (earlier Iron Age/Viking) (T20545) "3 prøveglass med små fiber- og tekstilrester, skilt ut fra skålspennene (a, b) under konservering. Samlet vekt inkl. prøveglass 11,5 gram."

Three samples of textiles removed from turtlebrooches from Herøy (earlier Iron Age/Viking) (T20545) "3 prøveglass med små fiber- og tekstilrester, skilt ut fra skålspennene (a, b) under konservering. Samlet vekt inkl. prøveglass 11,5 gram."

Textile with metal thread from Herøy (medieval/later) (T18223h) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Tøyrester tekstet med metalltråd"  Dating vague

Textile with metal thread from Herøy (medieval/later) (T18223h) "Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Tøyrester tekstet med metalltråd" Dating vague

Textile from Dønna (Ts9365)(merovingertid, ca. 570-800 CE)

Textile from Dønna ca.

Pinterest
Search