koniec 1 poł. XV w - Opłakiwanie z Chomranic, tablicowy obraz nieznanego mistrza (tempera na desce) tło wykonane jako puncowany relief

koniec 1 poł. XV w - Opłakiwanie z Chomranic, tablicowy obraz nieznanego mistrza (tempera na desce) tło wykonane jako puncowany relief

lata 60 XV wieku, twórczość rdzennie polska, szkoła krakowska i ucieczka do Egiptu; subtelny, liryczny realizm! Mistrz Tryptyku Dominikańskiego

lata 60 XV wieku, twórczość rdzennie polska, szkoła krakowska i ucieczka do Egiptu; subtelny, liryczny realizm! Mistrz Tryptyku Dominikańskiego

św. Anna Samotrzecia, strzegomski obraz z XIV w (2 poł?), tempera i nieznany krąg artystyczny (fundacja czeska); piekna architektura w tle przypominająca włoskie malarstwo quattrocenta

św. Anna Samotrzecia, strzegomski obraz z XIV w (2 poł?), tempera i nieznany krąg artystyczny (fundacja czeska); piekna architektura w tle przypominająca włoskie malarstwo quattrocenta

Epitafium Wierzbięty z Branic, początek XV wieku; hieratyzm, ale też i liryzm

Epitafium Wierzbięty z Branic, początek XV wieku; hieratyzm, ale też i liryzm

w gdańskim kościele mariackim znajduje się również tablica 10 przykazań ze schyłku XV wieku; jest to późnogotyckie, północne malarstwo dydaktyczne, obrazowo wyjaśniające 10 przykazań (po dwa przykłady dla każdego przykazania)

w gdańskim kościele mariackim znajduje się również tablica 10 przykazań ze schyłku XV wieku; jest to późnogotyckie, północne malarstwo dydaktyczne, obrazowo wyjaśniające 10 przykazań (po dwa przykłady dla każdego przykazania)

wnętrze kościoła Mariackiego z zdobnym sklepieniem sieciowym; smukłe, ośmioboczne filary

wnętrze kościoła Mariackiego z zdobnym sklepieniem sieciowym; smukłe, ośmioboczne filary

kościół Mariacki w Gdańsku, największa ceglana świątynia na świecie; układ halowy z ogromnym, trójnawowym transeptem, naroża zdobione ośmiobocznymi w planie wieżyczkami; budowla rozpoczęta pod krzyżacką dominacją w poł. XIV wieku ciągnęła się do końca XV (sklepienia zakończona w 1502)

kościół Mariacki w Gdańsku, największa ceglana świątynia na świecie; układ halowy z ogromnym, trójnawowym transeptem, naroża zdobione ośmiobocznymi w planie wieżyczkami; budowla rozpoczęta pod krzyżacką dominacją w poł. XIV wieku ciągnęła się do końca XV (sklepienia zakończona w 1502)

wrocławski ratusz, nieustannie rozbudowywany i remontowany od XIV do XVI wieku; widoczny renesansowy hełm wieży z XIV w (który zastąpił swojego gotyckiego poprzednika); elewacja wschodnia z trzema szczytami zdobionymi sterczynami (pinaklami), z wykuszem i ryzalitem na lewym krańcu; prawy szczyt schodkowy zdobiony prostokątnymi blendami; ratusz choć w charakterze gotycki, nosi na sobie ślady stylu renesansu, północnego manieryzmu oraz baroku.

wrocławski ratusz, nieustannie rozbudowywany i remontowany od XIV do XVI wieku; widoczny renesansowy hełm wieży z XIV w (który zastąpił swojego gotyckiego poprzednika); elewacja wschodnia z trzema szczytami zdobionymi sterczynami (pinaklami), z wykuszem i ryzalitem na lewym krańcu; prawy szczyt schodkowy zdobiony prostokątnymi blendami; ratusz choć w charakterze gotycki, nosi na sobie ślady stylu renesansu, północnego manieryzmu oraz baroku.

krakowski Barbakan na akwarelce z XIX w. budowla pochodzi z ostatniej dekady XV w. (sic!); strzeliste wieżyczki wyrastające z cylindrycznego wykuszu wykończonego machikułami

krakowski Barbakan na akwarelce z XIX w. budowla pochodzi z ostatniej dekady XV w. (sic!); strzeliste wieżyczki wyrastające z cylindrycznego wykuszu wykończonego machikułami

Madonna Łokietkowa z Wiślicy, wczesnogotycka płaskorzeźba z końcówki XIII wieku; znajoma Władysława Łokietka, królowej Jadwigi oraz Jagiełły

Madonna Łokietkowa z Wiślicy, wczesnogotycka płaskorzeźba z końcówki XIII wieku; znajoma Władysława Łokietka, królowej Jadwigi oraz Jagiełły

Pinterest
Szukaj