gotycka Polska

25 Pins30 Followers
kolegiata w Wiślicy, stanowiąca pokutną fundację Kazimierza Wielkiego z połowy XIV wieku. Wzniesiono ją na poprzedniej, romańskiej świątyni, której pozostałości kryją się w podziemiach obecnego kościoła (wiślicka posadzka z XII wieku)

Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy

św. Anna Samotrzecia, strzegomski obraz z XIV w (2 poł?), tempera i nieznany krąg artystyczny (fundacja czeska); piekna architektura w tle przypominająca włoskie malarstwo quattrocenta

św. Anna Samotrzecia, strzegomski obraz z XIV w (2 poł?), tempera i nieznany krąg artystyczny (fundacja czeska); piekna architektura w tle przypominająca włoskie malarstwo quattrocenta

Toruń i jego katedra p.w. śś. Janów, wznoszona przez wiek XIV (2. poł) i XV; bazylika piękne wysklepiona (gwiaździście), fasada złożona z wieży zdobionej głównie wgłębieniem na portal rozciągniętym na całą wysokość elewacji.

Toruń i jego katedra p.w. śś. Janów, wznoszona przez wiek XIV (2. poł) i XV; bazylika piękne wysklepiona (gwiaździście), fasada złożona z wieży zdobionej głównie wgłębieniem na portal rozciągniętym na całą wysokość elewacji.

lata 60 XV wieku, twórczość rdzennie polska, szkoła krakowska i ucieczka do Egiptu; subtelny, liryczny realizm! Mistrz Tryptyku Dominikańskiego

Master of the Dominican Passion, The Flight into Egypt (Quarter from Dominican polyptych).

kościół Mariacki w Krakowie; pierwsza wczesnogotycka konstrukcja powstała w czasie ostatniej dekady XIII w, przez wiek XIV zaś dopracowywano budowlę, remontując prezbiterium oraz zmieniając układ halowy na bazylikowy; obie wieże na planie kwadratu, wyższa o gotyckim hełmie z iglicą (XV w), niższa późnorenesansowym. XIV-wieczna fundacja chóru była mieszczańska o: (M. Wierzynek)

kościół Mariacki w Krakowie; pierwsza wczesnogotycka konstrukcja powstała w czasie ostatniej dekady XIII w, przez wiek XIV zaś dopracowywano budowlę, remontując prezbiterium oraz zmieniając układ halowy na bazylikowy; obie wieże na planie kwadratu, wyższa o gotyckim hełmie z iglicą (XV w), niższa późnorenesansowym. XIV-wieczna fundacja chóru była mieszczańska o: (M. Wierzynek)

gotycka apsyda i barkowy ambit

Saint Wojciech, the Main Patron of Poland

kościół Mariacki w Gdańsku, największa ceglana świątynia na świecie; układ halowy z ogromnym, trójnawowym transeptem, naroża zdobione ośmiobocznymi w planie wieżyczkami; budowla rozpoczęta pod krzyżacką dominacją w poł. XIV wieku ciągnęła się do końca XV (sklepienia zakończona w 1502)

Mary's Church -- Bazylika Mariacka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku) is a Roman Catholic church in Gdańsk (Danzig), Poland, which is the largest brick church in the world.

Madonna Łokietkowa z Wiślicy, wczesnogotycka płaskorzeźba z końcówki XIII wieku; znajoma Władysława Łokietka, królowej Jadwigi oraz Jagiełły

Madonna Łokietkowa z Wiślicy, wczesnogotycka płaskorzeźba z końcówki XIII wieku; znajoma Władysława Łokietka, królowej Jadwigi oraz Jagiełły

koniec 1 poł. XV w - Opłakiwanie z Chomranic, tablicowy obraz nieznanego mistrza (tempera na desce) tło wykonane jako puncowany relief

Opłakiwanie z Chomranic – Wikipedia, wolna encyklopedia

katedra gnieźnieńska, jej dzisiejszy kształt (mniej więcej) pochodzi z połowy XIV wieku, stulecia opatrzyły ją w dodatki barokowe, np. hełmy, ołtarze boczne. Co ciekawe, jest to bazylika halowa

katedra gnieźnieńska, jej dzisiejszy kształt (mniej więcej) pochodzi z połowy XIV wieku, stulecia opatrzyły ją w dodatki barokowe, np. hełmy, ołtarze boczne. Co ciekawe, jest to bazylika halowa

w gdańskim kościele mariackim znajduje się również tablica 10 przykazań ze schyłku XV wieku; jest to późnogotyckie, północne malarstwo dydaktyczne, obrazowo wyjaśniające 10 przykazań (po dwa przykłady dla każdego przykazania)

Plik:Gdańsk - Church of St. Mary (Tabel of the Decalogue).

harmonijne, jednonawowe wnętrze kolegiaty w Wiślicy; sklepienie krzyżowo-żebrowe, jednak dzięki braku ścian oddzielających nawę żebra tworzą na sklepieniu łagodne, regularne wachlarze

harmonijne, jednonawowe wnętrze kolegiaty w Wiślicy; sklepienie krzyżowo-żebrowe, jednak dzięki braku ścian oddzielających nawę żebra tworzą na sklepieniu łagodne, regularne wachlarze

zachodni kraniec katedry toruńskiej; plan bazyliki z jednowieżową fasadą ponoć jest kontynuacją pierwotnego założenia z XIII w.

zachodni kraniec katedry toruńskiej; plan bazyliki z jednowieżową fasadą ponoć jest kontynuacją pierwotnego założenia z XIII w.

archikatedra we Wrocławiu, która wyrosła w XIII i XIV wieku na miejscu trzech innych, wcześniejszych świątyń. Jest udanym połączeniem gotyku doktrynalnego z gotykiem środkowoeuropejskim, redukcyjnym. Tak jak i inne świątynie, przechodziła różne przeobrażenia (renesans i barok), ale historycyzm XIX wieku przywrócił jej gotycki charakter.

archikatedra we Wrocławiu, która wyrosła w XIII i XIV wieku na miejscu trzech innych, wcześniejszych świątyń. Jest udanym połączeniem gotyku doktrynalnego z gotykiem środkowoeuropejskim, redukcyjnym. Tak jak i inne świątynie, przechodziła różne przeobrażenia (renesans i barok), ale historycyzm XIX wieku przywrócił jej gotycki charakter.

wnętrze kościoła Mariackiego z zdobnym sklepieniem sieciowym; smukłe, ośmioboczne filary

wnętrze kościoła Mariackiego z zdobnym sklepieniem sieciowym; smukłe, ośmioboczne filary

Pinterest
Search