Aktualności

Aktualności dotyczące nieruchomości oraz pośrednictwa
14 Piny7 Obserwujący
jak wynająć biuro poradnik oraz infografika

jak wynająć biuro poradnik oraz infografika

Nie istnieją regulacje prawne wskazujące podmiot odpowiedzialny za dostosowanie lokalu. Koszty adaptacji pomieszczenia są ustalane indywidualnie (zgodnie z zasadą swobody zawierania umów) między Wynajmującym i Najemcą.  (różne wymogi muszą być spełnione dla poszczególnych pomieszczeń np. sklepu, biura, restauracji). Jeśli strony zastrzegły w umowie, że koszty adaptacji ponosi najemca, wynajmujący nie musi liczyć się z koniecznością zwrotu nakładów – z wyjątkiem tych obliczanych według…

Nie istnieją regulacje prawne wskazujące podmiot odpowiedzialny za dostosowanie lokalu. Koszty adaptacji pomieszczenia są ustalane indywidualnie (zgodnie z zasadą swobody zawierania umów) między Wynajmującym i Najemcą. (różne wymogi muszą być spełnione dla poszczególnych pomieszczeń np. sklepu, biura, restauracji). Jeśli strony zastrzegły w umowie, że koszty adaptacji ponosi najemca, wynajmujący nie musi liczyć się z koniecznością zwrotu nakładów – z wyjątkiem tych obliczanych według…

Jeśli strony w umowie określiły, że konieczne remonty wykona najemca, a wynajmujący w zamian za to zwolni go z obowiązku uiszczania czynszu przez określony czas lub że najemca będzie potrącał poniesione wydatki, wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty podatku od pełnej kwoty czynszu. W prawie podatkowym znaczenie ma rzeczywisty przebieg zjawisk życia gospodarczego związanych z opodatkowaniem – fakt, że czynsz należy się wynajmującemu. Na dalszy plan przesuwają się zagadnienia formalnoprawne…

Jeśli strony w umowie określiły, że konieczne remonty wykona najemca, a wynajmujący w zamian za to zwolni go z obowiązku uiszczania czynszu przez określony czas lub że najemca będzie potrącał poniesione wydatki, wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty podatku od pełnej kwoty czynszu. W prawie podatkowym znaczenie ma rzeczywisty przebieg zjawisk życia gospodarczego związanych z opodatkowaniem – fakt, że czynsz należy się wynajmującemu. Na dalszy plan przesuwają się zagadnienia formalnoprawne…

Artykuł 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. określa definicję powierzchni wspólnej w odniesieniu do prawa własności. Zgodnie ze wskazaną regulacją udział w nieruchomości wspólnej stanowią grunty, części budynku oraz urządzenia służące właścicielom lokali. Powierzchnia wspólna jest ściśle związana z własnością odrębnego lokalu (nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej), trwa dopóki trwa odrębna własność lokali. Udział właściciela lokalu…

Artykuł 3 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. określa definicję powierzchni wspólnej w odniesieniu do prawa własności. Zgodnie ze wskazaną regulacją udział w nieruchomości wspólnej stanowią grunty, części budynku oraz urządzenia służące właścicielom lokali. Powierzchnia wspólna jest ściśle związana z własnością odrębnego lokalu (nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej), trwa dopóki trwa odrębna własność lokali. Udział właściciela lokalu…

Czynsz stanowi świadczenie za korzystanie z przedmiotu - w umowie najmu najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Czynsz nominalny (tzw. bazowy/podstawowy) to wyjściowa stawka oferowana przez właściciela obiektu. Podawana jest w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni najmu. Czynsz efektywny (faktyczny) to czynsz nominalny skorygowany o rabaty, ulgi lub dodatkowe koszta. Rabaty oraz ulgi mogą wynikać ze zwolnień od czynszu np. przez pierwsze pół roku, czy ulgi ze względu na…

Czynsz stanowi świadczenie za korzystanie z przedmiotu - w umowie najmu najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Czynsz nominalny (tzw. bazowy/podstawowy) to wyjściowa stawka oferowana przez właściciela obiektu. Podawana jest w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni najmu. Czynsz efektywny (faktyczny) to czynsz nominalny skorygowany o rabaty, ulgi lub dodatkowe koszta. Rabaty oraz ulgi mogą wynikać ze zwolnień od czynszu np. przez pierwsze pół roku, czy ulgi ze względu na…

Kaucja spełnia rolę zabezpieczającą, gwarancyjną, stanowi skuteczny środek ochrony wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Zasadą jest, że kaucja pozostaje nienaruszona przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu zostaje zwrócona.

Kaucja spełnia rolę zabezpieczającą, gwarancyjną, stanowi skuteczny środek ochrony wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Zasadą jest, że kaucja pozostaje nienaruszona przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu zostaje zwrócona.

Pojęcia „zadatek” i „zaliczka” są używane zamiennie w praktyce obrotu gospodarczego. W istocie mają one zupełnie inne znaczenie i wywołują odmienne skutki prawne. O tym czy wpłacona kwota jest zadatkiem czy zaliczką decydują strony w umowie. Zarówno zadatek jak i zaliczka stanowią dodatkowe zastrzeżenia umowne.  Z braku innych postanowień umownych los zadatku określony jest w art.394 kodeksu cywilnego. Zwrot zaliczki regulują przepisy KC o wykonywaniu umów wzajemnych.

Pojęcia „zadatek” i „zaliczka” są używane zamiennie w praktyce obrotu gospodarczego. W istocie mają one zupełnie inne znaczenie i wywołują odmienne skutki prawne. O tym czy wpłacona kwota jest zadatkiem czy zaliczką decydują strony w umowie. Zarówno zadatek jak i zaliczka stanowią dodatkowe zastrzeżenia umowne. Z braku innych postanowień umownych los zadatku określony jest w art.394 kodeksu cywilnego. Zwrot zaliczki regulują przepisy KC o wykonywaniu umów wzajemnych.

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21.06.2001 r. definiują umowę najmu okazjonalnego lokalu jako umowę najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zawartą dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to konstrukcja mająca na celu uproszczenie procesu usuwania z lokalu najemcy, który nie opuścił lokalu pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. Podczas zawierania umowy najmu okazjonalnego wymagane jest, zgodnie z art.19 a ustawy załączenie:  oświadczenia najemcy w…

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21.06.2001 r. definiują umowę najmu okazjonalnego lokalu jako umowę najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zawartą dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to konstrukcja mająca na celu uproszczenie procesu usuwania z lokalu najemcy, który nie opuścił lokalu pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. Podczas zawierania umowy najmu okazjonalnego wymagane jest, zgodnie z art.19 a ustawy załączenie: oświadczenia najemcy w…

Umowa przedwstępna – zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej  Funkcja umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami  Forma umowy przedwstępnej  Elementy umowy przedwstępnej  Termin zawarcia umowy przyrzeczonej  Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej.  Zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej  Inne informacje dotyczące umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna – zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej Funkcja umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami Forma umowy przedwstępnej Elementy umowy przedwstępnej Termin zawarcia umowy przyrzeczonej Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej. Zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej Inne informacje dotyczące umowy przedwstępnej

Pinterest
Szukaj