Aktualności

Aktualności dotyczące nieruchomości oraz pośrednictwa
14 Piny6 Obserwujący
Zobacz również: "Czym jest akt notarialny?"  Tuż przed zawarciem czynności prawnej u notariusza pośrednik w porozumieniu z klientem powinien  przygotować następujące dokumenty: SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:a) odpis zwykły z księgi wieczystej, b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania…

Zobacz również: "Czym jest akt notarialny?" Tuż przed zawarciem czynności prawnej u notariusza pośrednik w porozumieniu z klientem powinien przygotować następujące dokumenty: SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:a) odpis zwykły z księgi wieczystej, b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania…

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Ostatnim etapem, z jakim mierzy się pośrednik ds. obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym lub pierwotnym jest finalizacja transakcji – podpisanie aktu notarialnego. Stanowi on szczególną postać dokumentu urzędowego, zawierającego wcześniej złożone przez strony oświadczenia woli. Forma aktu notarialnego wymaga zachowania jedności osób, miejsca i akcji. Akt notarialny jest sporządzany obligatoryjnie dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką...

Ostatnim etapem, z jakim mierzy się pośrednik ds. obrotu nieruchomościami na rynku wtórnym lub pierwotnym jest finalizacja transakcji – podpisanie aktu notarialnego. Stanowi on szczególną postać dokumentu urzędowego, zawierającego wcześniej złożone przez strony oświadczenia woli. Forma aktu notarialnego wymaga zachowania jedności osób, miejsca i akcji. Akt notarialny jest sporządzany obligatoryjnie dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego, jeżeli ustawa zastrzega taką...

Mnogość różnorodnych ofert na portalach ogłoszeniowych to jeden z głównych czynników wydłużających czas sprzedaży mieszkania. Jak się wyróżnić i skrócić okres oczekiwania na kupującego?

Mnogość różnorodnych ofert na portalach ogłoszeniowych to jeden z głównych czynników wydłużających czas sprzedaży mieszkania. Jak się wyróżnić i skrócić okres oczekiwania na kupującego?

Instytucję wyłączności reguluje Kodeks Cywilny w art. 550: ”Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżona została na rzecz kupującego wyłączność bądź w ten sposób, że sprzedawca nie będzie dostarczał rzeczy określonego rodzaju innym osobom, bądź też w ten sposób, że kupujący będzie jedynym odsprzedawcą zakupionych rzeczy na oznaczonym obszarze, sprzedawca nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć…

Instytucję wyłączności reguluje Kodeks Cywilny w art. 550: ”Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżona została na rzecz kupującego wyłączność bądź w ten sposób, że sprzedawca nie będzie dostarczał rzeczy określonego rodzaju innym osobom, bądź też w ten sposób, że kupujący będzie jedynym odsprzedawcą zakupionych rzeczy na oznaczonym obszarze, sprzedawca nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć…

Umowa przedwstępna – zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej Funkcja umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami Forma umowy przedwstępnej Elementy umowy przedwstępnej Termin zawarcia umowy przyrzeczonej Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej. Zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej Inne informacje dotyczące umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna – zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej Funkcja umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami Forma umowy przedwstępnej Elementy umowy przedwstępnej Termin zawarcia umowy przyrzeczonej Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej. Zabezpieczenie zawarcia umowy przyrzeczonej Inne informacje dotyczące umowy przedwstępnej

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21.06.2001 r. definiują umowę najmu okazjonalnego lokalu jako umowę najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zawartą dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to konstrukcja mająca na celu uproszczenie procesu usuwania z lokalu najemcy, który nie opuścił lokalu pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. Podczas zawierania umowy najmu okazjonalnego wymagane jest, zgodnie z art.19 a ustawy załączenie: oświadczenia najemcy w…

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21.06.2001 r. definiują umowę najmu okazjonalnego lokalu jako umowę najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zawartą dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest to konstrukcja mająca na celu uproszczenie procesu usuwania z lokalu najemcy, który nie opuścił lokalu pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu. Podczas zawierania umowy najmu okazjonalnego wymagane jest, zgodnie z art.19 a ustawy załączenie: oświadczenia najemcy w…

Nie istnieją regulacje prawne wskazujące podmiot odpowiedzialny za dostosowanie lokalu. Koszty adaptacji pomieszczenia są ustalane indywidualnie (zgodnie z zasadą swobody zawierania umów) między Wynajmującym i Najemcą. (różne wymogi muszą być spełnione dla poszczególnych pomieszczeń np. sklepu, biura, restauracji). Jeśli strony zastrzegły w umowie, że koszty adaptacji ponosi najemca, wynajmujący nie musi liczyć się z koniecznością zwrotu nakładów – z wyjątkiem tych obliczanych według…

Nie istnieją regulacje prawne wskazujące podmiot odpowiedzialny za dostosowanie lokalu. Koszty adaptacji pomieszczenia są ustalane indywidualnie (zgodnie z zasadą swobody zawierania umów) między Wynajmującym i Najemcą. (różne wymogi muszą być spełnione dla poszczególnych pomieszczeń np. sklepu, biura, restauracji). Jeśli strony zastrzegły w umowie, że koszty adaptacji ponosi najemca, wynajmujący nie musi liczyć się z koniecznością zwrotu nakładów – z wyjątkiem tych obliczanych według…

Pojęcia „zadatek” i „zaliczka” są używane zamiennie w praktyce obrotu gospodarczego. W istocie mają one zupełnie inne znaczenie i wywołują odmienne skutki prawne. O tym czy wpłacona kwota jest zadatkiem czy zaliczką decydują strony w umowie. Zarówno zadatek jak i zaliczka stanowią dodatkowe zastrzeżenia umowne. Z braku innych postanowień umownych los zadatku określony jest w art.394 kodeksu cywilnego. Zwrot zaliczki regulują przepisy KC o wykonywaniu umów wzajemnych.

Pojęcia „zadatek” i „zaliczka” są używane zamiennie w praktyce obrotu gospodarczego. W istocie mają one zupełnie inne znaczenie i wywołują odmienne skutki prawne. O tym czy wpłacona kwota jest zadatkiem czy zaliczką decydują strony w umowie. Zarówno zadatek jak i zaliczka stanowią dodatkowe zastrzeżenia umowne. Z braku innych postanowień umownych los zadatku określony jest w art.394 kodeksu cywilnego. Zwrot zaliczki regulują przepisy KC o wykonywaniu umów wzajemnych.

Kaucja spełnia rolę zabezpieczającą, gwarancyjną, stanowi skuteczny środek ochrony wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Zasadą jest, że kaucja pozostaje nienaruszona przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu zostaje zwrócona.

Kaucja spełnia rolę zabezpieczającą, gwarancyjną, stanowi skuteczny środek ochrony wynajmującego przed nieuczciwym najemcą. Zasadą jest, że kaucja pozostaje nienaruszona przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu zostaje zwrócona.

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Search