Władza. Przywileje. Korupcja, Maria Jarosz, PWN, 2004, http://www.antykwariat.nepo.pl/wladza-przywileje-korupcja-maria-jarosz-p-14385.html

Władza. Przywileje. Korupcja, Maria Jarosz, PWN, 2004, http://www.antykwariat.nepo.pl/wladza-przywileje-korupcja-maria-jarosz-p-14385.html

Polityka językowa a języki mniejszości. Od Wieży Babel do Daru Języków, José María Tortosa, PIW, 1986, http://www.antykwariat.nepo.pl/polityka-jezykowa-a-jezyki-mniejszosci-od-wiezy-babel-do-daru-jezykow-jos%C4%82%C5%A0-mar%C4%82%C2%ADa-tortosa-p-14260.html

Polityka językowa a języki mniejszości. Od Wieży Babel do Daru Języków, José María Tortosa, PIW, 1986, http://www.antykwariat.nepo.pl/polityka-jezykowa-a-jezyki-mniejszosci-od-wiezy-babel-do-daru-jezykow-jos%C4%82%C5%A0-mar%C4%82%C2%ADa-tortosa-p-14260.html

Istota kultury, Alfred Louis Kroeber, PWN, 1989, http://www.antykwariat.nepo.pl/istota-kultury-alfred-louis-kroeber-p-14254.html

Istota kultury, Alfred Louis Kroeber, PWN, 1989, http://www.antykwariat.nepo.pl/istota-kultury-alfred-louis-kroeber-p-14254.html

Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Daniel Bell, PWN, 1994, http://www.antykwariat.nepo.pl/kulturowe-sprzecznosci-kapitalizmu-daniel-bell-p-14256.html

Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Daniel Bell, PWN, 1994, http://www.antykwariat.nepo.pl/kulturowe-sprzecznosci-kapitalizmu-daniel-bell-p-14256.html

Ideologia i utopia, Karl Mannheim, Test, 1992, http://www.antykwariat.nepo.pl/ideologia-i-utopia-karl-mannheim-p-14232.html

Ideologia i utopia, Karl Mannheim, Test, 1992, http://www.antykwariat.nepo.pl/ideologia-i-utopia-karl-mannheim-p-14232.html

powiększ Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia. Raport z badań, Małgorzata Szylko-Skoczny (red.),  Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, 1993, http://www.antykwariat.nepo.pl/pomoc-spoleczna-wobec-zjawiska-bezrobocia-raport-z-badan-malgorzata-szylkoskoczny-red-p-14442.html

powiększ Pomoc społeczna wobec zjawiska bezrobocia. Raport z badań, Małgorzata Szylko-Skoczny (red.), Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, 1993, http://www.antykwariat.nepo.pl/pomoc-spoleczna-wobec-zjawiska-bezrobocia-raport-z-badan-malgorzata-szylkoskoczny-red-p-14442.html

Kulturowy wymiar przemian społecznych, Aldona Jawłowska, Marian Kempny, Elżbieta Tarkowska (red.), IFiS PAN, 1993, http://www.antykwariat.nepo.pl/kulturowy-wymiar-przemian-spolecznych-a-jawlowska-m-kempny-e-tarkowska-red-p-14441.html

Kulturowy wymiar przemian społecznych, Aldona Jawłowska, Marian Kempny, Elżbieta Tarkowska (red.), IFiS PAN, 1993, http://www.antykwariat.nepo.pl/kulturowy-wymiar-przemian-spolecznych-a-jawlowska-m-kempny-e-tarkowska-red-p-14441.html

Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom IV. Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, praca zbiorowa, Ossolineum, 1972, http://www.antykwariat.nepo.pl/analizy-i-proby-technik-badawczych-w-socjologii-tom-iv-praca-zbiorowa-p-14440.html

Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom IV. Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, praca zbiorowa, Ossolineum, 1972, http://www.antykwariat.nepo.pl/analizy-i-proby-technik-badawczych-w-socjologii-tom-iv-praca-zbiorowa-p-14440.html

Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom II, praca zbiorowa, Ossolineum, 1968, http://www.antykwariat.nepo.pl/analizy-i-proby-technik-badawczych-w-socjologii-tom-ii-praca-zbiorowa-p-14439.html

Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Tom II, praca zbiorowa, Ossolineum, 1968, http://www.antykwariat.nepo.pl/analizy-i-proby-technik-badawczych-w-socjologii-tom-ii-praca-zbiorowa-p-14439.html

Dlaczego są opuszczone dzieci?, Maria Schütterly-Fita, Ossolineum, 1992, http://www.antykwariat.nepo.pl/dlaczego-sa-opuszczone-dzieci-maria-sch%C4%82%C5%BAtterlyfita-p-14417.html

Dlaczego są opuszczone dzieci?, Maria Schütterly-Fita, Ossolineum, 1992, http://www.antykwariat.nepo.pl/dlaczego-sa-opuszczone-dzieci-maria-sch%C4%82%C5%BAtterlyfita-p-14417.html

Kształcenie pracowników socjalnych, Ewa Leś i Jan Rosner (red.), Ośrodek Badań Społecznych, 1991, http://www.antykwariat.nepo.pl/ksztalcenie-pracownikow-socjalnych-ewa-les-i-jan-rosner-red-p-14416.html

Kształcenie pracowników socjalnych, Ewa Leś i Jan Rosner (red.), Ośrodek Badań Społecznych, 1991, http://www.antykwariat.nepo.pl/ksztalcenie-pracownikow-socjalnych-ewa-les-i-jan-rosner-red-p-14416.html

Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Victor M. Pérez-Díaz, Znak/Fundacja im. Stefana Batorego, 1996, http://www.antykwariat.nepo.pl/powrot-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-hiszpanii-victor-m-p%C4%82%C5%A0rezd%C4%82%C2%ADaz-p-14415.html

Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Victor M. Pérez-Díaz, Znak/Fundacja im. Stefana Batorego, 1996, http://www.antykwariat.nepo.pl/powrot-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-hiszpanii-victor-m-p%C4%82%C5%A0rezd%C4%82%C2%ADaz-p-14415.html

Liberalizm po komunizmie, Jerzy Szacki, Znak, 1994, http://www.antykwariat.nepo.pl/liberalizm-po-komunizmie-jerzy-szacki-p-14386.html

somethings I just come across

Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Część 1, Anna Zeidler-Janiszewska (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1995, http://www.antykwariat.nepo.pl/trudna-ponowoczesnosc-rozmowy-z-zygmuntem-baumanem-czesc-1-anna-zeidlerjaniszewska-red-p-14311.html

Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Część 1, Anna Zeidler-Janiszewska (red.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1995, http://www.antykwariat.nepo.pl/trudna-ponowoczesnosc-rozmowy-z-zygmuntem-baumanem-czesc-1-anna-zeidlerjaniszewska-red-p-14311.html

Środki masowego oddziaływania. Problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe, Janina Koblewska, IW CRZZ, 1972, http://www.antykwariat.nepo.pl/srodki-masowego-oddzialywania-problemy-spoleczne-wychowawcze-i-propagandowe-janina-koblewska-p-14312.html

Środki masowego oddziaływania. Problemy społeczne, wychowawcze i propagandowe, Janina Koblewska, IW CRZZ, 1972, http://www.antykwariat.nepo.pl/srodki-masowego-oddzialywania-problemy-spoleczne-wychowawcze-i-propagandowe-janina-koblewska-p-14312.html

W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a, praca zbiorowa, Oficyna Naukowa, 1994, http://www.antykwariat.nepo.pl/w-poszukiwaniu-ruchu-spolecznego-wokol-socjologii-alaina-tourainea-praca-zbiorowa-p-14259.html

W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine'a, praca zbiorowa, Oficyna Naukowa, 1994, http://www.antykwariat.nepo.pl/w-poszukiwaniu-ruchu-spolecznego-wokol-socjologii-alaina-tourainea-praca-zbiorowa-p-14259.html

Pinterest
Search