Pinterest

Rok 2012

22 Pins3 Followers
Książki wydane przez Wydawnictwo Naukowe Scholar w roku 2012.
Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PROFESJONALNA KULTURA PRAWNICZA

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PROFESJONALNA KULTURA PRAWNICZA

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PROFESJONALNA KULTURA PRAWNICZA

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PROFESJONALNA KULTURA PRAWNICZA

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: ANALIZA EKONOMICZNA W POLITYCE PUBLICZNEJ

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: ANALIZA EKONOMICZNA W POLITYCE PUBLICZNEJ

Analiza ekonomiczna w polityce publicznej Aleksander Surdej Published by Wydawnictwo Naukowe Scholar

Analiza ekonomiczna w polityce publicznej Aleksander Surdej Published by Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: HISTORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 1815–1945

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: HISTORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 1815–1945

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: NARÓD Z POPIOŁÓW Pamięć zagłądy a tożsamość Romów

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: NARÓD Z POPIOŁÓW Pamięć zagłądy a tożsamość Romów

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: POLSKO-NIEMIECKIE MIEJSCA PAMIĘCI t. 3: PARALELE

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: POLSKO-NIEMIECKIE MIEJSCA PAMIĘCI t. 3: PARALELE

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA W CZASACH KOMUNIZMU 1945–1980

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA W CZASACH KOMUNIZMU 1945–1980

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI POKOLENIA TRANSFORMACJI

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PAMIĘĆ PRZESZŁOŚCI POKOLENIA TRANSFORMACJI

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: HISTORIA CYWILIZACJI AMERYKAŃSKIEJT. 3: ERA KONSOLIDACJI 1861–1945

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: HISTORIA CYWILIZACJI AMERYKAŃSKIEJT. 3: ERA KONSOLIDACJI 1861–1945

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: WOJNA PO WOJNIE Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: WOJNA PO WOJNIE Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: ALEKSY ŁOSIEWczyli rzecz o tytanizmie XX wieku

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: ALEKSY ŁOSIEWczyli rzecz o tytanizmie XX wieku

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: BIERDIAJEW I INNI W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: BIERDIAJEW I INNI W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: SOCJOLOGIA ZYGMUNTA BAUMANA

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: SOCJOLOGIA ZYGMUNTA BAUMANA

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PARADOKSY IDEI REPREZENTACJI POLITYCZNEJ

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: PARADOKSY IDEI REPREZENTACJI POLITYCZNEJ

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: EKSTREMIZM EKOLOGICZNY: Źródła, przejawy, perspektywy

Wydawnictwo Naukowe Scholar :: :: EKSTREMIZM EKOLOGICZNY: Źródła, przejawy, perspektywy