Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Warszawa, Wiślana 8 / Wydawnictwo Naukowe Scholar istnieje od 1991 roku. Publikuje książki i czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, psychologii i prawa.