Pinterest
Remember you don't have to eat less. You have to eat right  :)

Remember you don't have to eat less. You have to eat right :)

Humor w najlepszej postaci. Znajdziesz tutaj najlepsze kartki w sieci.

Humor w najlepszej postaci. Znajdziesz tutaj najlepsze kartki w sieci.

Positive Motivation, Motto, Affirmation

Better Life, Mottos, Prayers, Depression, Amen, Religion, Lord, Bible, Polish