A little girl from Warsaw helping as a nurse,1944

Róża Maria Goździewska - the "little nurse", Warsaw Uprising 1944

Portrait of a girl with a bandage nurse during the Warsaw uprising. Warsaw, Poland, 1944.

Róża Maria Goździewska - the "little nurse", Warsaw Uprising 1944

Likwidatorzy z AK Tadeusz Towarnicki Naprawa (z lewej), i Stefan Sosnowski Rawa. Żołnierze AK od wyroków śmierci. Warszawa, sierpień 1942. Drapieżne "Ptaki" z AK. Mieli po kilkanaście lat, dostali od księdza dyspensę na zabijanie. ,,W Imieniu Polski Podziemnej Jesteś Skazany Na Śmierć Za Zdradę Ojczyzny".

Likwidatorzy z AK Tadeusz Towarnicki Naprawa (z lewej), i Stefan Sosnowski Rawa. Żołnierze AK od wyroków śmierci. Warszawa, sierpień 1942. Drapieżne "Ptaki" z AK. Mieli po kilkanaście lat, dostali od księdza dyspensę na zabijanie. ,,W Imieniu Polski Podziemnej Jesteś Skazany Na Śmierć Za Zdradę Ojczyzny".

Kadra 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, lato 1945 r. Stoją od lewej: NN „Chmiel", por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt", NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor"; z lewej pochylony sierż. Zygmunt Kuczyński „Kruk"; siedzą: Alicja Trojanowska „Krystyna", NN.

Kadra 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, lato 1945 r. Stoją od lewej: NN „Chmiel", por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt", NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor"; z lewej pochylony sierż. Zygmunt Kuczyński „Kruk"; siedzą: Alicja Trojanowska „Krystyna", NN.

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, dowódca V Brygady Wileńskiej AK i por. Marian Pluciński „Mścisław”, dowodca 4. szwadronu tej jednostki (wiosna 1945r.)

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, dowódca V Brygady Wileńskiej AK i por. Marian Pluciński „Mścisław”, dowodca 4. szwadronu tej jednostki (wiosna 1945r.)

Henryk Dobrzański "Hubal" became the first partisan commander of World War II. The "Separated Unit of the Polish Army", as he called it, preformed raids on German forces in Poland. He was captured and killed by German soldiers near the village of Anielin (powiat of Opoczno) in April 1940.

First partisan of II world war - Major Henryk Dobrzański aka "Hubal"

Słynna V Brygada Wileńska AK („Brygadą Śmierci”). Rok 1945. Kadra V Brygady. Od lewej: Ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, zamordowany 14 marca 1949 r. na zamku lubelskim, Por. Marian Pluciński „Mścisław”, zamordowany 28 czerwca 1946 r. w białostockim więzieniu, Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, zamordowany 8 lutego 1951 r.na Mokotowie, Wachmistrz Jerzy Lejkowski „Szpagat”, zmarł 6 VII 1991 śmiercią naturalną, Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”,poległ w walce z UB 26 czerwca 1946 r. koło Sztumu.

Polish 'Cursed soldiers' - it is a name applied to a variety of Polish resistance movements that were formed in the later stages of World War II and aft.

12 January 1941 worldwartwo.filminspector.com Polish submarine ORP Sokol

Events of 12 January including the start of Operation Rhubarb.

Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka”

Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka”

Pinterest
Search