Michal Oj

Michal Oj

www.e-piotripawel.pl
Gdańsk / Nigdy nie lubiłem pisać o osobie
Michal Oj